Wymiary paczki standardowej

Wymiary paczki standardowej nie mogą przekraczać 300 cm obwodu, a obwód oblicza się następująco:

Dwa najkrótsze boki mnożymy przez 2, a następnie dodajemy do nich bok najdłuższy.

Suma 2x wysokości (A) + 2 x szerokości (B) + 1 x długość (C) nie może przekroczyć 300 cm, natomiast waga 30kg.

Ponadto najdłuższy bok (C) nie może również przekroczyć 200 cm

Przykładowe maksymalne wymiary paczki:
* 50x40x100 (2×50+2×40+100 = 280)
* 40x70x80 (2×40+2×70+80 = 300)

Ponadto powinna ona znajdować się w kartonie (preferowane opakowanie) stanowiącym jednolitą całość, owiniętym streczem, wzmocnionym taśmą oraz opisanym adresem odbiorcy wraz z numerem kontaktowym.

Przewoźnik nie przyjmuje do przemieszczania i doręczenia przesyłek zawierających:

  • rzeczy, których przemieszczanie jest zabronione na podstawie przepisów prawa lub umów, konwencji czy porozumień międzynarodowych, których stroną jest kraj nadania lub doręczenia
  • rzeczy niebezpiecznych, mogących wyrządzić szkodę osobom lub mieniu czy też spowodować zanieczyszczenie bądź uszkodzenie innych przesyłek
  • materiałów łatwopalnych i żrących (np. farby, aerozole), materiałów wybuchowych
  • alkoholu i papierosów (wszelkie wyroby tytoniowe)
  • broni palnej, replik i amunicji, broni białej (w tym ostrych noży)
  • instrumentów muzycznych, smyczkowych i szarpanych
  • dzieł sztuki i biżuterii (z materiałów szlachetnych)
  • rzeczy, na których przewóz wymagane jest odrębne zezwolenie
  • pieniędzy, czeków i innych papierów wartościowych na okaziciela
  • żywych zwierząt, roślin, nasion
  • cieczy, płyny, materiałów płynnych, substancje lejące (kleje, żywice, miód – w ciekłej postaci, weki itp.)
  • towarów wymagających temperatury kontrolowanej
  • produktów leczniczych w rozumieniu ustawy prawo farmaceutyczne, towarów do produkcji produktów leczniczych, narkotyków oraz substancji psychotropowych i halucynogennych, komponentów

Więcej informacji – Regulamin

Dodatkowe wymogi

Przesyłki, które nie są zapakowane w karton (torby, walizki itp.) nie podlegają pełnemu ubezpieczeniu co oznacza, iż jedynie zawartość jest ubezpieczona, uszkodzeń mechanicznych opakowania ubezpieczenie nie obejmuje.

Wszystkie sprzęty elektroniczne (komputery, laptopy, sprzęt RTV/AGD itp.) muszą być w oryginalnym opakowaniu, które jest w odpowiedni sposób przygotowane przez producenta do transportu drogowego. Jeśli opakowanie nie jest oryginalne- każdorazowo prosimy o potwierdzenie treścią – „wyrażam zgodę na wysyłkę na własną odpowiedzialność”.

Szkło przewożone w paczkach nie podlega ubezpieczeniu (słoiki, szklanki, kieliszki, lampy itp.) chyba, że posiadają firmowe opakowania przystosowane do transportu drogowego. Dodatkowo jeżeli fabrycznie opakowane szkło znajduje się w paczce zbiorowej z innymi rzeczami nie podlega ono ubezpieczeniu. Zarówno szkło i inne towary, które wymagają szczególnie ostrożnego traktowania (np. ponieważ są szczególnie wrażliwe lub mogą być transportowane w pozycji pionowej lub tylko leżąc na pewnej stronie) nie podlegają ubezpieczeniu i są wysyłane tylko i wyłącznie na pełną odpowiedzialność klienta.

Wszystkie produkty farmakologiczne i farmaceutyczne (produkty lecznicze, suplementy diety, spożywcze, mleko w proszku itp.) muszą być produktami zgodnymi z wymogami i pozwoleniami danego kraju. Do wysyłanych produktów wymienionych powyżej należy dołączyć paragony/faktury/niezbędne dokumentacje zakupu wskazujące na ich skład i zawartość (w przypadku lekarstw wskazane jest umieszczenie opisu w języku łacińskim).