Miesięczne archiwum: kwietnia 2022

Czym jest fracht morski, na czym polega spedycja morska?

Czym jest fracht morski, na czym polega spedycja morska?

Czym jest fracht morski, na czym polega spedycja morska?

Pojęcie fracht morski może mieć wiele znaczeń (również tych bardziej potocznych). Najczęściej jednak stosuje się je w odniesieniu do szeroko pojętego transportu oraz przewozu towarów drogą morską. Co jeszcze warto o nim wiedzieć i jaka jest jego specyfika?

Fracht morski — definicja

Określenie fracht morski najprościej wytłumaczyć, wiążąc je bezpośrednio ze słowem frachtowiec. Słowo to z kolei określa statek, którego właścicielem jest firma transportowa zajmująca się dostawą dóbr za pośrednictwem drogi morskiej. Idąc dalej tym tokiem, fracht stanowi określenie sposobu przewozu towarów, przy użyciu specjalnie zaprojektowanego i przystosowanego do tego celu statku. Warto wiedzieć, że zajmuje on bardzo ważne miejsce w procesie dostarczania przesyłek oraz różnego rodzaju dóbr w różne zakątki świata.

Czym jest fracht morski, na czym polega spedycja morska?

Czym jest fracht morski, na czym polega spedycja morska?

Znaczenie i specyfika frachtu morskiego

Należy uświadomić sobie, że określenie fracht morski może mieć także inne znaczenia, w zależności od kontekstu. Jest on co prawda ściśle związany z transportem morskim, ale nie zawsze dotyczy tego samego aspektu tej dziedziny. Z jednej bowiem strony tym mianem nazywa się sposób przewożenia towarów, a z drugiej stosuje się go również jako tytuł opłaty za przewóz ładunków tą drogą.

W rzeczywistości, przede wszystkim w kontekście opłat, określenie fracht ma jeszcze więcej znaczeń. Jest to pojęcie bardzo pojemne i dzięki niemu precyzuje się różne aspekty transportu towarów odbywających się drogą morską.

We współczesnej branży spedycyjnej fracht określa się indywidualnie dla każdego załadunku. Jego wysokość uzależniona jest od objętości oraz masy wysyłanych dóbr. Znając jego wartość, można negocjować ceny frachtów morskich z poszczególnymi firmami (jeśli jest ich więcej).

Jak ustalać wysokość frachtu? — cena frachtu morskiego

Wartość tę ustala się za każdym razem indywidualnie. Uzależniona jest ona od kilku aspektów. Najważniejsza jest specyfika danego załadunku, czyli to, czy towary pochodzą od różnych producentów oraz to, dokąd należy je przetransportować. Analizując poszczególne parametry, możemy ustalić warunki dostawy atrakcyjne dla wszystkich zainteresowanych stron. W praktyce oznacza to również, że fracht drogą morską nigdy nie jest opłatą stałą i zależy od wielu zmieniających się czynników. Jego wysokość także ustala się każdorazowo w oparciu o spersonalizowane podejście do danego zlecenia transportu.

Czym jest fracht morski, na czym polega spedycja morska?

Czym jest fracht morski, na czym polega spedycja morska?

Kiedy należy uregulować wysokość frachtu?

Transport morski jest bardzo specyficzną formą dostarczania towarów. Z oczywistych względów jest on dość kapryśny i niemal w 100% uzależniony od zewnętrznych warunków atmosferycznych. Na tego rodzaju elementy nie ma wpływu jakość pracy załogi ani ich terminowość. Trudno także przewidzieć, czy w danym okresie warunki będą na tyle sprzyjające, aby dostawa odbyła się bez przeszkód. Biorąc więc te aspekty pod uwagę, trudno jest ustalać konkretne terminy oraz pozostałe szczegóły, bez szerokiego marginesu ewentualnych opóźnień. Co za tym idzie, problematyczne może okazać się również opłacenie usługi. Przyjęło się bowiem, że koszt frachtu morskiego reguluje się już po dokonaniu dostawy, gdy towar w stanie nienaruszonym dotrze na miejsce przeznaczenia. Niestety w praktyce okazywało się to bardzo niepraktycznym rozwiązaniem i obecnie stosuje się już inne metody. Jedną z najczęściej praktykowanych jest żądanie opłaty z góry lub tak zwana zaliczka frachtowa.

Zaliczka frachtowa wydaje się być najrozsądniejszym rozwiązaniem. Dzięki niej możliwe jest bowiem częściowe pokrycie kosztów transportu, przy jednoczesnym zabezpieczeniu interesów strony zamawiającej usługę dostawy.

Czy skorzystanie z frachtu morskiego się opłaca? fracht morski ceny

Nie da się ukryć, że ten rodzaj transportu dóbr obłożony jest pewnymi mankamentami. Przede wszystkim jest on dość drogi. Z pewnością należy za niego zapłacić więcej niż w przypadku przewozu towarów drogą lądową. Co więcej, jest on także czasochłonny i często zależny od pogody i warunków zewnętrznych, trudnych do przewidzenia. Z tego względu może dochodzić do opóźnień, które mogą generować dodatkowe komplikacje. Dlatego właśnie wybór tego rozwiązania powinien zostać starannie przemyślany.

Czym jest fracht morski, na czym polega spedycja morska?

Czym jest fracht morski, na czym polega spedycja morska?

Jeśli mamy do przewiezienia ładunek drobnicowy, nie poleca się frachtu morskiego. Jest on bowiem w takim wypadku mało opłacalny. Należy także mieć świadomość, że specyfika ładunku może sprawić, że przewoźnik naliczy sobie dodatkowe koszty. W sytuacji kiedy dana usługa nie jest dla niego rentowna, czyli wówczas gdy towaru jest za mało i nie zapełni on frachtowca odpowiednio, konieczne będzie podniesienie ceny. Niewykorzystana ładowność statku może być dużym problemem dla obu stron, dlatego wyższe koszty stają w się takich okolicznościach pewnym zabezpieczeniem.

Aby uniknąć dodatkowych opłat — można znaleźć inne zainteresowane osoby, które będą chciały przewieźć swoje towary w podobnym terminie i na tym samym dystansie. Można także wziąć pod uwagę wybór innego środka transportu. Fracht morski poleca się bowiem przede wszystkim to wielkogabarytowych lub pełnokontenerowych przesyłek, które pozwolą wykorzystać ładowność danego statku. Ten rodzaj przewozu dobrze sprawdza się również do transportu na duże odległości między kontynentami.

Wybór frachtu morskiego dla naszych przesyłek wiąże się także z dużą ilością dodatkowych formalności. Jest ich więcej niż podczas tradycyjnej spedycji, głównie ze względu na fakt, że mamy do czynienia z przesyłkami międzynarodowymi oraz specyficzną w swoim charakterze drogą morską. Co więcej, należy uwzględnić tu także odprawę celną oraz konieczność magazynowania towarów czy ich przeładunku. Aby więc przejść przez cały proces bez opóźnień i komplikacji, dobrze jest skorzystać z usług profesjonalnej firmy spedycyjnej. Wiedza i doświadczenie spedytora frachtu morskiego zapewnią nam kompleksową i sprawną obsługę na wszystkich etapach przedsięwzięcia.

Czym się różni umowa spedycji od umowy przewozu?

Czym się różni umowa spedycji od umowy przewozu?

Czym się różni umowa spedycji od umowy przewozu?

Wiele osób traktuje umowę przewozu i umowę spedycji w tożsamy sposób. Jednakże dokumenty te wykazują dużą różnicę. Dlatego dzisiaj przygotowaliśmy dla Ciebie artykuł, w którym podkreślimy najważniejsze odmienne cechy, które istnieją między tymi kontraktami. Dowiedź się zatem, czym różni się umowa spedycji od umowy przewozu.

Które przepisy prawa regulują umowę spedycji i umowę przewozu?

Nasze rozważania zaczniemy od zasadniczej kwestii, czyli od przepisów prawa. W polskim systemie treść dotycząca zarówno jednego, jak i drugiego porozumienia znajduje się w Kodeksie Cywilnym. Co więcej, istotne zapisy umieszczono również w ustawie z dnia 15 listopada 1984 roku. Akt wyróżnia zasady dotyczące przewozu osób oraz rzeczy, który realizowany jest na podstawie stosownej umowy przez upoważnione przedsiębiorstwa. Co więcej, pomija on kwestie związane z transportem morskim, konnym i lotniczym.

Czym się różni umowa spedycji od umowy przewozu?

Czym się różni umowa spedycji od umowy przewozu?

Umowa przewozu, czyli najważniejsze informacje dotyczące tego dokumentu

Umowa przewozu definiowana jest w artykule 774 Kodeksu Cywilnego. Znajdziesz tam informację, która mówi, że prezentowany kontrakt zobowiązuje przewoźnika do przetransportowania rzeczy lub osób. Za przeprowadzone działania należy się firmie realizującej zlecenie ustalone w porozumieniu wynagrodzenie. Cechę wyróżniającą w przypadku umowy spedycji stanowi modyfikacja miejsca położenia przedmiotu, czyli przemieszczenie. W rezultacie ważnymi czynnikami takiego dokumentu są takie procesy jak: identyfikacja punków wejściowych oraz wyjściowych zlecenia i wskazania poziomu opłaty dla firmy transportowej za realizację kontraktowych działań.

Umowa spedycji, czyli jakie cechy posiada takie porozumienie?

Przepisy Kodeksu Cywilnego ustanawiają, że umowa spedycji zobowiązuje przedsiębiorstwo do wysłania lub odbioru towarów. Co więcej, firma transportowa przeprowadza także inne działania oraz usługi związane z przewozem rzeczy. Tak samo, jak w poprzednim przypadku za realizację tych funkcji otrzymuje od swojego partnera biznesowego odpowiednie wynagrodzenie. Zaprezentowana definicja już w pierwszych zdaniach nasuwa jeden ważny wniosek. Dokument ten w odróżnieniu od umowy konkurencyjnej obejmuje też usługi dodatkowe, które niekoniecznie stanowią usługę przewozu. W celu jeszcze dokładniejszego sprecyzowania i wyjaśnienia tematu można z całą pewnością powiedzieć, że spedycja to rozwiązanie, które towarzyszy umowie przewozu. Nie oznacza to jednak, że odpowiedzialny podmiot nie dokona przewozu. Zachęcamy do skorzystania z naszych profesjonalnych usług spedycyjnych.

Jakie kluczowe elementy pozwalają odróżnić umowę spedycji od umowy przewozu?

Wszystko zależy od treści zawartego porozumienia. Dlatego, gdy w dokumencie zobaczysz jedynie zapisy dotyczące samego transportu, możesz mieć pewność, że masz do czynienia z umową przewozu. Natomiast, gdy w kontrakcie znajdują się treści regulujące dodatkowe usługi, będzie to bez wątpienia umowa spedycyjna. Pamiętaj o tym, że jak w każdym innym dokumencie najważniejsza jest precyzja, jeśli chodzi o formułowanie praw i obowiązków stron.

Czym się różni umowa spedycji od umowy przewozu?

Czym się różni umowa spedycji od umowy przewozu?

Jakie czynności wchodzą w skład umowy spedycyjnej?

W poprzedniej części wyjaśniliśmy już sobie, że spedycja to nie tylko przewóz, ale znacznie więcej. Jest to bowiem skomplikowany proces, który uwzględnia szereg czynności. Podmioty działające w tej branży odpowiadają między innymi za takie aspekty jak wybór firmy transportowej, oraz pojazdu czy sprawy dotyczące przechowywania towarów i przetwarzania niezbędnej dokumentacji. Co więcej, spedycja obejmuje również rozwiązania związane z przepakowaniem produktów, załadunkiem, ubezpieczeniem, a także odprawą celną. Ponadto jest to również konwojowanie i ostatecznie odbiór, oraz zweryfikowanie stanu przesyłki.

Umowa spedycji, czyli co warto wiedzieć na temat odpowiedzialności spedytora?

Ostatnim tematem, który chcielibyśmy poruszyć w tym artykule, jest odpowiedzialność spedytora. Firma działająca w tym obszarze biznesu odpowiada za błędy oraz szkody, które powstają przez niewykonanie lub nieprawidłową realizację postanowień zawartego porozumienia. Ponadto, przedsiębiorstwa spedycyjne zwracają również szczególną uwagę na wszelkie opóźnienia w przeprowadzaniu działań wchodzących w skład podjętego procesu. W przypadku, gdy jednostka spedycyjna podpisze umowę z podwykonawcą, za jego pracę ponosi odpowiedzialność w takim stopniu, jak za własną. Jest jednak pewien wyjątek w tym zakresie. Zwolnienie z odpowiedzialności następuje wówczas, gdy przewoźnik, któremu spedycja zleciła zadanie, dopuścił się błędu w postaci zawinionego działania bądź zaniechania. Zachęcamy do skorzystania z profesjonalnych usług Eurospedycji.

Czym się różni umowa spedycji od umowy przewozu?

Czym się różni umowa spedycji od umowy przewozu?

Zarówno umowa przewozu, jak i umowa spedycji odgrywają bardzo dużą rolę w prawidłowym zorganizowaniu procesów logistycznych. Pozwalają one doprowadzić wiele działań do satysfakcjonującego rozwiązania. Zasadniczo jednak od siebie się różnią. Zawarcie umowy przewozu zobowiązuje usługodawcę do przewiezienia produktów lub towarów. Z kolei umowa spedycji to nie tylko transport, ale różne złożone funkcje. Ogólnie rzecz ujmując, umożliwia ona zorganizowanie przewozu. Może zatem go obejmować, ale równie dobrze w ogóle nie uwzględniać. Ma ona zatem dużo szerszy zakres od konkurencyjnego porozumienia omawianego w tym artykule.

Co to jest gestia transportowa?

Co to jest gestia transportowa?

Co to jest gestia transportowa?

We współczesnym świecie obowiązują nas różne zasady i przepisy. System zależności pomiędzy poszczególnymi państwami, a nawet między działającymi na ich terenie przedsiębiorstwami i jednostkami organizacyjnymi jest bowiem bardzo rozbudowany i wymaga szczegółowych ustaleń. W ten sposób uporządkowane są różne sfery naszego życia. Jedną z ważnych dziedzin jest z pewnością transport oraz spedycja towarów, nie tylko na terenie naszego kraju, ale również poza jego granicami. Wiele zasad związanych z przewożeniem towarów ustala tak zwana gestia transportowa. Czym dokładnie jest i na czym polega?

Gestia transportowa — definicja

Terminem tym określa się zestaw ustaleń, czyli praw i obowiązków, związanych z usługą transportu towarów do wskazanego miejsca. Dotyczą one zarówno przedsiębiorstwa, które sprzedało towary, jak i osoby lub firmy, która je kupiła. Gestia obejmuje wszystkie szczegóły potrzebne, aby transport odbył się sprawnie i w bezpieczny sposób. Uwzględnia także koszty przedsięwzięcia. Informacje te zwykle zawiera się w umowie kupna-sprzedaży, do której można odwołać się w razie wątpliwości lub w chwili wystąpienia jakichkolwiek nieścisłości. Gestia obejmuje wszystkie etapy, od momentu wydania danej przesyłki z magazynu, aż po chwilę jego dostarczenia pod wskazany adres.

Co to jest gestia transportowa?

Co to jest gestia transportowa?

Specyfika gestii transportowej

Gestia transportowa jest dość specyficznym rodzajem dwustronnej umowy, do której przystępują — sprzedający oraz kupujący. Szczegółowe ustalenia dopracowuje się zwykle już na etapie wstępnych negocjacji. Należy wówczas wziąć pod uwagę wszystkie niezbędne szczegóły, które mogą mieć znaczenie na późniejszych etapach współpracy. Kluczowym ustaleniem jest fakt, po czyjej stronie znajduje się gestia.

W praktyce oznacza to, że ta strona, po której ona leży, ma największy wpływ na przebieg całego przedsięwzięcia. Należy jednak mieć świadomość, że wiąże się to także ze znacznie większą odpowiedzialnością. Gestia może znajdować się wyłącznie po stronie sprzedającego albo tylko po stronie kupującego. Może mieć również charakter mieszany. Umowa dzieli wówczas obowiązki pomiędzy obie jednostki. Organ, który obejmuje gestię, decyduje przede wszystkim o przebiegu transportu oraz o jego terminie. Jeśli chodzi o przewóz drogą lądową, najczęściej decyzyjność znajduje się po stronie sprzedawcy. W przypadku pytań i wątpliwości co do szczegółowej formy gestii można odwołać się do normy INCOTERMS 2020, która zawiera wiele przydatnych informacji.

Jakie ustalenia zawiera gestia transportowa?

W umowie kupna-sprzedaży muszą znaleźć się wszystkie informacje, które mogą okazać się przydatne podczas transportu dóbr z punktu A do punktu B. Porządkuje ona więc zarówno prawa, jak i obowiązki obu stron oraz szczegóły związane z samym transportem. Jest też możliwe śledzenie przesyłki. Znaczenie mają tu przede wszystkim terminy i koszty. Gestia pozwala uściślić okres, w jakim dany towar ma zostać dostarczony, a także dotyczące tej usługi opłaty. Porządkuje ponadto sprawy dotyczące potencjalnego ryzyka wystąpienia problemów w czasie drogi oraz ubezpieczenia przesyłki, a także odprawy celnej. Strona decydująca ma również możliwość wyboru firmy przewozowej, a nawet trasy przejazdu.

Co to jest gestia transportowa?

Co to jest gestia transportowa?

Gestia transportowa — odpowiedzialna funkcja o ogromnym znaczeniu

Przed stroną, która posiada gestię transportową, stoi bardzo ważne zadanie. Nie chodzi tu jedynie o szczegółowe ustalenia. Należy w tym przedsięwzięciu wziąć również pod uwagę zmieniające się koszty, bieżącą sytuację na rynku lokalnym i ogólną sytuację na świecie. Wbrew pozorom wszystkie te informacje mają niebagatelne znaczenie, ponieważ to od nich będzie zależeć cena usługi oraz wszystkie wynikające z niej konsekwencje i ewentualne problemy. Nie da się więc zaprzeczyć, że gestia to bardzo odpowiedzialna funkcja, która stawia przed nami szereg kluczowych zadań.

Dana strona musi bowiem przede wszystkim dokonać wyboru sposobu transportu (droga lądowa, morska, lotnicza lub kolej). Musi także ustalić wszystkie niezbędne terminy oraz trasę dostawy. Należy przy tym mieć świadomość, że w przypadku przewozu towarów poza granice państwa konieczne mogą okazać się bardziej szczegółowe ustalenia. Gestia transportowa może mieć bowiem różny zasięg, na przykład tylko do granicy kraju wysyłki albo do kraju tranzytowego. Najczęściej informacje te ustala się już na etapie negocjacji, ale warto zachować czujność i pamiętać, że są one integralną częścią całego przedsięwzięcia i nie można ich pominąć.

Co to jest gestia transportowa?

Co to jest gestia transportowa?

Realizacja gestii transportowej musi być przeprowadzana rzetelnie i z najwyższą starannością. Mając niemal 100% wpływ na realizację poszczególnych etapów, możemy kształtować ceny oraz pozostałe szczegóły. Możemy wykorzystywać własną infrastrukturę oraz wiedzę i doświadczenie, aby usługa przebiegła sprawnie i bez problemów. Oczywiście możemy również, w razie wątpliwości i pytań, zasięgnąć opinii wykwalifikowanej firmy spedycyjnej. Ona z pewnością podpowie nam, w jaki sposób prawidłowo przeprowadzić całe przedsięwzięcie. Dobrym rozwiązaniem jest także zastosowanie gestii mieszanej, która dzieli odpowiedzialność pomiędzy dwie strony, na zasadach ustalonych w umowie. Warianty takiego rozwiązania mogą być różne i zależne na przykład od sposobu dostawy. Możliwe jest wówczas powierzenie gestii sprzedającemu do portu załadunkowego (w przypadku drogi morskiej). Zaś pozostałą część podróży można scedować na kupującego. Zachęcamy do skorzystania z profesjonalnych usług Eurospedycji. Zamów kuriera już dzisiaj.

Logistyka kontraktowa - na czym polega i jakie ma zalety?

Logistyka kontraktowa – na czym polega i jakie ma zalety?

Logistyka kontraktowa - na czym polega i jakie ma zalety?

Każdy podmiot gospodarczy, który działa na rynku podejmuje czynności, których zadaniem jest usprawnienie procesów w celu zapewnienia najlepszych wyników. W grę wchodzą tutaj rezultaty dotyczące jakości oferowanych produktów czy usług, jak i oczywiście korzyści finansowe dla przedsiębiorstwa. Receptą na to jest świetnie opracowana logistyka, a jedną z jej rodzajów jest logistyka kontraktowa. I właśnie tą ostatnią zajmiemy się w dzisiejszym artykule. Dowiedz się zatem, czym jest logistyka kontraktowa i jakie ma zalety.

Logistyka kontraktowa, czyli co warto wiedzieć na jej temat?  – definicja

Logistyka kontraktowa łączy w sobie procesy, które pozwalają na wykonywanie wielu złożonych operacji. Wpływa ona nie tylko na ograniczenie kosztów przedsiębiorstwa, ale także przyczynia się do tego, że firma może jeszcze lepiej organizować swoje działania. Dzięki temu jest w stanie maksymalnie spełnić potrzeby swoich klientów. Jest to usługa logistyczna, która świadczona jest w ramach outsourcingu. W takiej sytuacji konkretna jednostka zawiera umowę z firmą, która oferuje kompleksowe zarządzanie magazynem. Zatem jest ona zwolniona z wszelkich kosztów związanych z uruchamianiem magazynu, zatrudnianiem załogi do jego obsługi czy też zakupem maszyn oraz urządzeń. Jedyne co musi zrobić to zapłacić operatorowi ustaloną opłatę za wypełnianie usług określonych w zawartym porozumieniu. Dlatego jest to nie tylko atrakcyjne pod względem finansowym, ale również niezwykle wygodne.

Logistyka kontraktowa - na czym polega i jakie ma zalety?

Logistyka kontraktowa — na czym polega i jakie ma zalety?

Logistyka kontraktowa, czyli jakie firmy mogą korzystać z jej rozwiązań?

Z takiej alternatywy korzystają w głównej mierze sklepy internetowe. Nie oznacza to jednak, że duże korporacje nie decydują się na taką opcję. Rozwiązanie sprawdza się, gdy firma sporych rozmiarów postanawia wejść na nowe rynki. Wówczas dużo rozsądniejszym krokiem jest właśnie podpisanie umowy o świadczenie usług logistyki kontraktowej z konkretnym operatorem. W rezultacie organizacja nie będzie musiała przeznaczać gigantycznych środków na uruchomienie nowego magazynu. Co więcej, skorzysta także z dużego doświadczenia i wiedzy jednostki, która specjalizuje się w działaniach logistycznych. Zachęcamy do skorzystania z usług Eurospedycji.

Logistyka kontraktowa, czyli jakie są jej najważniejsze usługi?

Operatorzy oferujący kompleksowe rozwiązania magazynowe dla innych podmiotów proponują wiele istotnych usług dla swoich partnerów. Dlatego zainteresowana jednostka, która zawiera taką umowę, może być spokojna o wiele procesów. Logistyka kontraktowa obejmuje bowiem czynności związane z przywiezieniem produktów do magazynu, a także ich dystrybucję i dostarczenie towarów do ostatecznego odbiorcy. Zatem na liście tych usług znajdują się między innymi następujące działania: rozładunek, magazynowanie towaru i przygotowanie do rozwiezienia. Jest to oczywiście także zarządzanie magazynem z użyciem specjalistycznego oprogramowania informatycznego.

Logistyka kontraktowa - na czym polega i jakie ma zalety?

Logistyka kontraktowa — na czym polega i jakie ma zalety?

Logistyka kontraktowa, czyli jakie są jej najważniejsze zalety?

Logistyka kontraktowa zapewnia, że firma wiele odniesie wiele korzyści na takim rozwiązaniu. Wśród najważniejszych atutów wymienia się brak konieczności dysponowania własnym magazynem. Jest to bardzo duży komfort dla konkretnego podmiotu gospodarczego. Z tym czynnikiem łączy się też inna kwestia. Firma, która nie ma własnego miejsca do składowania towarów, nie zatrudnia kadry, a tym samym nie ponosi kosztów związanych z wynagrodzeniem takiej załogi. W skali roku jest to naprawdę duża oszczędność dla budżetu przedsiębiorstwa. Pamiętaj również o tym, że logistyka kontraktowa to nie tylko zalety finansowe.

W ten sposób organizacja zyska również cenne chwile, ponieważ obsługa własnego magazynu angażuje zasoby ludzkie do wielu czasochłonnych procesów. Wówczas podejmuje się działania w szczególności dotyczące projektowania łańcuchów dostaw, zarządzania zapasami czy obsługą zamówień i wiele, wiele więcej. Własny magazyn to także konieczność zawarcia umowy ubezpieczeniowej, czyli ponoszenia kolejnego dużego wydatku dla firmy. Logistyka kontraktowa pomoże Ci również uniknąć ryzyka wynikającego ze składowania towarów, a także organizacji łańcucha dostaw. Ponadto, w tym przypadku możesz też liczyć na bardzo sprawne rozwikłanie każdego kłopotu, ponieważ operatorzy 3PL to prawdziwi profesjonaliści w swoim fachu.

Logistyka kontraktowa - na czym polega i jakie ma zalety?

Jaka jest różnica między logistyką kontraktową a outsourcingiem?

Mimo że logistyka kontraktowa działa podobnie jak outsourcing, to jednak pomiędzy tymi kategoriami występują pewne różnice. Zacznijmy od szerszego pojęcia, czyli outsourcingu. W tym przypadku konkretna jednostka oddaje firmie zewnętrznej niektóre zadania do realizacji. Z kolei logistyka kontraktowa obejmuje przekazanie operatorowi wyłącznie usług magazynowych, czyli tylko jednego obszaru działalności. Świadczy to o tym, że prezentowana kategoria stanowi rodzaj outsourcingu.

Logistyka kontraktowa cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród różnych przedsiębiorstw. Firmy cenią sobie doświadczenie wyspecjalizowanych organizacji i szukają możliwości, które nie tylko ograniczą koszty, ale także oszczędzą czas. Dzięki temu mogą one skupić się na zasadniczych aspektach swojego biznesu. Jednocześnie zachęcamy do skorzystania z profesjonalnych usług Eurospedycji.