Miesięczne archiwum: października 2022

przedsiębiorstwa logistyczne

Jaki wpływ miał COVID-19 na przedsiębiorstwa logistyczne?

przedsiębiorstwa logistyczne

Przedsiębiorstwa logistyczne w okresie pandemii COVID-19 funkcjonowały całkiem nieźle. Firmy kurierskie,  z branży TSL (skrót ten oznacza pierwsze litery trzech słów – transport, spedycja i logistyka), a także poczta polska prowadziły usługi w reżimie sanitarnym. Wymagało to podjęcia szeregu zmian proceduralnych i logistycznych w trybie pilnym.  Zarówno w Polsce, jak i również na świecie, musiały dostosować się do nowych warunków działania i pracy. 

W związku z licznymi ograniczeniami epidemicznymi związanymi z handlem stacjonarnym branża KEP (kurier, ekspres, paczka) i TSL musiały się zmierzyć z obsługą wzrastającej liczby zamówień. Ich ilość wynikała z zakupów online. Kurierzy ukierunkowali się na bezkontaktowe formy dostawy i płatności. Dodatkowo nastąpił wzrost poziomu jakości świadczenia usług logistycznych w porównaniu do czasu sprzed pandemii. Dotyczy to przede wszystkim bezpieczeństwa obsługi, czasu dostarczenia przesyłki i dostępności opcji śledzenia.

Przedsiębiorstwa logistyczne – system

Zanim określimy, na czym polega system logistyczny przedsiębiorstwa, należy zapoznać się z pojęciem logistyki. Dotyczy ona bowiem takich aspektów funkcjonowania firmy jak

 • zakupy,
 • wewnętrzna logistyka produkcji
 • wysyłka i dystrybucja wyprodukowanych towarów.

Natomiast w nauce o ekonomii przedsiębiorstwa, pojęcie to jest definiowane jako planowanie, kierowanie, realizacja i kontrola fizycznego przepływu towarów i należącego do tego przepływu informacji w całym obszarze działalności przedsiębiorstwa. Z tego wynika, że działania logistyczne występują praktycznie w każdej firmie, niezależnie od gałęzi gospodarki.

System logistyczny przedsiębiorstwa jest zatem następstwem wprowadzania systemowej koncepcji w logistyce oraz skutkiem integracji wszystkich funkcji procesów logistycznych.  Można więc przyjąć, iż  proces ten wynika z zaawansowanej fazy rozwoju logistyki w skali mikroekonomicznej, która rozkwitała w latach siedemdziesiątych XX wieku. W przedsiębiorstwie można przedstawić go ogólnie jako zbiór elementów między którymi zachodzą określone zależności.

Funkcje logistyki przedsiębiorstwa – co obejmują?

Celem logistyki jest dostarczenie właściwego towaru, adekwatnemu klientowi w określonych ilościach i w ściśle określonym czasie. Dodatkowo towar ten musi być dostarczony na wybrane miejsce, w stanie nienaruszonym i po właściwej cenie.

Funkcje obejmują:

 • obsługę klienta,
 • prognozowanie popytu,
 • przepływ informacji,
 • kontrolę zapasów,
 • czynności manipulacyjne,
 • realizowanie zamówień,
 • czynności reparacyjne i zaopatrywanie w części,
 • lokalizację zakładów produkcyjnych i składów.

Do tych funkcji należą również  procesy zaopatrzeniowe, pakowanie, obsługa, zagospodarowanie odpadów, czynności transportowe oraz składowanie.

przedsiębiorstwa logistyczne

Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie

Jeżeli przedsiębiorstwo działa w systemie logistycznym, to mają w nim miejsce również procesy logistyczne. Ich zadaniem jest integrowanie strumieni rzeczowych i informacyjnych, kontrolowanie sprawności przepływu oraz kosztów, jakie generują, jak również dbałość o obsługę klienta. Do podstawowych składników można więc zaliczyć: fizyczny przepływ dóbr rzeczowych i procesy informacyjno-decyzyjne.

System logistyczny, a procesy logistyczne w przedsiębiorstwie

Biorąc zatem pod uwagę procesy logistyczne zachodzące w przedsiębiorstwie, to właśnie ich ogół tworzy tego typu system. Można go podzielić na następujące działy logistyki tj.:

 • zaopatrzenia zajmującej się obsługą surowców, materiałów pomocniczych i eksploatacyjnych oraz części;
 • produkcji obejmującej czynności związane z zaopatrzeniem procesu produkcji we właściwe towary i przekazywanie wyrobów gotowych oraz półproduktów do magazynu zbytu;
 • dystrybucji, w skład której wchodzą czynności i procesy mające na celu zaopatrzenie klienta w wyroby gotowe;
 • części zamiennych, czyli części mających zastąpić w wyrobach gotowych wadliwe elementy ze strony producenta i odbiorcy;
 • powtórnego zagospodarowania, obejmującej ekonomicznie i ekologicznie skuteczny przepływ odpadów.

Należy zaznaczyć, iż działania logistyczne występują praktycznie w każdej firmie, niezależnie od branży.

Przedsiębiorstwa logistyczne – definicja

Przedsiębiorstwo jest jednostką organizacyjną prowadzącą działalność gospodarczą, wyodrębnioną prawnie, organizacyjnie, terytorialnie i ekonomicznie. Obejmuje zasoby ludzkie, finansowe, materialne i niematerialne. Może prowadzić działalność handlową, usługową lub produkcyjną, dodatkowo posiada zdolność do czynności prawnych, a ustrój i forma jest określona w danym systemie prawnym. Celem przedsiębiorstwa jest działalność przynosząca zyski ze sprzedaży produktów i usług.

Natomiast logistyka przedsiębiorstwa to określenie dotyczące takich aspektów funkcjonowania firmy jak zakupy, wewnętrzna logistyka produkcji oraz wysyłka i dystrybucja wyprodukowanych towarów.

Strategie logistyczne przedsiębiorstw

W obecnej dobie przedsiębiorstwa logistyczne funkcjonują na zasadzie konkurencyjności, dlatego też są ukierunkowane na rozwój koordynacyjnych zdolności, na których opiera się przewaga konkurencyjna. Uzyskanie większej atrakcyjności przez dany podmiot jest możliwe dzięki podjęciu działań z zakresu aktywności innowacyjnej. Wiąże się ona z poszukiwaniem nowatorskich rozwiązań, zapewniających sukces na rynku.

W celu sprostania tym nowym wyzwaniom kadra przedsiębiorstwa powinna mieć zdolności kreowania modeli biznesu. Nowoczesne schematy doskonalą produkty i technologie lub tworzą nowe koncepcje prowadzenia biznesu. Dynamiczne zmiany zachodzące w otoczeniu, jak i postępująca internacjonalizacja oraz globalizacja działalności gospodarczej wpłynęła na to, iż obecnie wiele firm zwraca szczególną uwagę na logistyczną orientację w innowacyjnym zarządzaniu.

Przedsiębiorstwa logistyczne mają wiele możliwości konstruowania przewagi.  Jest to możliwe poprzez opracowanie i wdrożenie strategii opartej na wykorzystaniu postępowych rozwiązań.  Zagadnienie to warto rozpatrzyć na poziomie strategii konkurencyjnej. Wówczas logistyka często jest ważnym elementem wspierającym strategię podstawową.

Przedsiębiorstwa logistyczne ich efektywna strategia i czynniki na nią wpływające

Jak się okazuje opracowanie efektywnej strategii logistycznej, a także jej zdefiniowanie, nie są zadaniami łatwymi. Wynika to z tego, że współcześnie cały system dystrybucji staje się coraz bardziej złożony.  Wymaga także szerokiego spojrzenia nie tylko na zagadnienia logistyczne. Miało na to wpływ głównie otwarcie rynków, które zwiększyły dystans pomiędzy kontrahentami. Ostatecznie asortyment produktów i usług uległ znacznemu poszerzeniu, a jednocześnie znacznie urosły roszczenia konsumentów.

Dlatego też innowacyjność przedsiębiorstwa, w tym szybkość reagowania na zmiany i elastyczność są ważnymi czynnikami decydującymi o jego sukcesie. Z tego względu definiowanie strategii logistycznej powinno zatem wiązać się z uporządkowaniem spojrzenia na sam koncept.

Ponadto w wielu nowatorskich ujęciach logistyki określa się ją w aspekcie dynamicznym.  Wówczas wskazuje się na konieczność szerokiego spojrzenia na podobne procesy.  Ostatecznie znacznie wykracza to poza ramy przedsiębiorstwa, ale jest dla niego korzystne.

Natomiast istotą efektywnego funkcjonowania systemu logistycznego,  jest zgodność osiąganych celów z zadaniami określonymi dla całego przedsiębiorstwa. Cele te powinny podlegać ciągłym modyfikacjom i zmianom, które są skorelowane ze zmieniającymi się warunkami.

Wpływ COVIDU-19 na przedsiębiorstwa logistyczne w ujęciu praktycznym

Branża logistyczna, a w tym przedsiębiorstwa i firmy, rozwijają się prężnie już od dłuższego czasu. W związku z tym logistyk to jeden z dość dobrze opłacanych i poszukiwanych na rynku pracy zawodów.

Przedsiębiorstwa logistyczne – podstawowe informacje na temat zadań podmiotu

W uproszczeniu firmy logistyczne zajmują się takimi świadczeniami jak: usługi spedycyjne, transportowe, kurierskie, magazynowe oraz usługi dodatkowe. Transportują i magazynują towary łącznie z całkowitą obsługą prawno-formalną, w tym celną przy przewożeniu materiałów między granicami państw. Jednym z ważniejszych zadań jest planowanie i czuwanie nad całokształtem bezpiecznego oraz sprawnego transportu, pamiętając o użyciu odpowiednich zasobów technicznych i ludzkich.

Pracownicy przedsiębiorstw logistycznych

Podmiot świadczący usługi logistyczne, jak każde inne przedsiębiorstwo składa się przede wszystkim z pracujących dla niego ludzi. W tym wypadku zespół lub pojedyncza osoba muszą sprostać wymaganiom, stawianym przed ich firmą. Na pierwszym miejscu powinny znajdować się dyspozycyjność oraz wysokie kompetencje komunikacyjne.

Firmy logistyczne, aby utrzymać skuteczność i wysoki poziom swoich usług, muszą zatrudniać kompetentnych, odpornych na stres i potrafiących szybko myśleć pracowników. Dodatkowo niezbędne jest przyjazne nastawienie do ludzi, z którymi współpracują.  Ponadto logistycy muszą cechować się znajomością języków obcych, mile widziane jest również wykształcenie i doświadczenie w dziedzinie ekonomii i znajomość prawa. Takie wartości w okresie pandemii COVID-19 stały się wyjątkowo pożądane.

Pandemia COVID-19 i jej wpływ na firmy kurierskie i przedsiębiorstwa logistyczne

W grudniu 2019 roku pojawiły się pierwsze informacje o przypadkach koronawirusa. Większość z ludzi uważała, że jest to kolejny news, pojawiający się w telewizji, radiu czy Internecie. Niewiele też osób spodziewało się wówczas, iż już w marcu 2020 roku, będzie to najważniejszy problem całego świata. Spowodowało to zatrzymanie gospodarki, zmianę systemu pracy, globalny kryzys i niewiedzę, co przyniesie dzień następny. Obecnie pojawiły się nowe mutacje tego wirusa. Nadal zatem nie wiadomo, po dość krótkiej przerwie, kiedy nasze życie wróci do normalności i co będzie oznaczała jego nowa jakość.

Zatrzymanie gospodarki i związany z tym kryzys odcisnął bardzo duże piętno właściwie w każdej branży. Gastronomia zaprzestała sprzedaży, hotele zostały zamknięte, biura podróży straciły niemal wszelkie perspektywy, a transport międzynarodowy uległ znacznej redukcji. Jednak nie wszystkie przedsiębiorstwa i firmy logistyczne zniszczyła pandemia. Należą do nich firmy kurierskie i spedycyjne.

przedsiębiorstwa logistyczne

Firmy kurierskie, a pandemia

Większość firm, które funkcjonowały na naszym rynku, nie była przygotowana do tego, że nagle klienci nie będą mogli odwiedzić ich salonów firmowych, skorzystać z proponowanych usług itp. Natomiast dla wielu z nich kilkudniowy przestój w działalności spowodował istotne problemy finansowe. W wyniku tego wiele przedsiębiorstw zakończyło świadczenie usług. Inni zaś, dzięki sprawnym i szybkim decyzjom, zmienili ukształtowanie swojego biznesu przenosząc go w znacznym zakresie do Internetu.

Okazało się, że ta nowa sytuacja dała początek rozwoju branży transportowej. Nagły rozwój rynku e — commerce, spowodował, że firmy kurierskie i przewozowe stały się chyba jedynym, pewnym sektorem naszej gospodarki. W szybkim tempie wszystko się bowiem zmieniło i z kilkudziesięciu doręczeń i odbiorów, które przed pandemią były każdego dnia, nagle zaczęły się one zwiększać w sposób lawinowy. Wiadomo, że z jednej strony jest to bardzo korzystne, ale z drugiej strony doba ma tylko 24 godziny, a pracy jest bardzo dużo.

W takich firmach logistycznych powiększyła się liczba stałych klientów, a przesyłane przedmioty obejmują dosłownie wszystko. Jednak najwięcej jest nadań z branż odzieżowych oraz meblowych, a także produkujących pożywienie. Z tego ostatecznie wynika, że sektor kurierski musiał przejść szybki kurs dostosowania się do sytuacji pandemicznej. W czasie, gdy większość osób rezygnowała z wynajmowanych lokali, zwalniała pracowników i kończyła umowy leasingowe na samochody inni mieli pełne ręce roboty. Najwięksi biznesmeni wśród firm dostarczających przesyłki, poszukiwali magazynów, zatrudniali ludzi i przejmowali umowy finansowania pojazdów.

Logistyczne firmy kurierskie i ich nowe produkty w ofertach

Wszyscy wiemy, że jednym z ważnych praw rynku jest to, że jeżeli popyt rośnie, to podaż powinna również wzrastać. Chodzi tutaj nie tylko o kwestie ilościowe, ale również jakościowe. Firmy kurierskie w okresie pandemii poddano wyjątkowo ciężkiej próbie. Przy dużej liczbie zleceń koniecznej do zrealizowania w określonym czasie działalność ich mogła nie zdać egzaminu. Tak się jednak nie stało. Aby sprostać powierzonym zadaniom, największe przedsiębiorstwa logistyczne w ekspresowym tempie wprowadziły nowe produkty. Ich zadaniem było usprawnienie całej procedury. Również jakość świadczonych usług znacznie wzrosła, a pracy nadal przybywało.

Przykładem takiego przeobrażenia w czasie COVID – 19 jest mała firma, która rok 2020 określa jako gorący czas. Dotychczas sprzedawała głównie w butikach umiejscowionych w galeriach. Nie miała zatem dużego doświadczenia w sprzedaży wysyłkowej. Jednak dobra umowa i sprawna obsługa ze strony firmy kurierskiej spowodowały, że  przetrwała ten ciężki okres. Obecnie, powoli wychodzi z recesji i wszystko idzie ku dobremu.

Innym przykładem jest konieczność korzystania przez klientów z zakupów wysyłkowych w okresie pandemii. O ile były obiekcje w zakresie zwrotów, to okazało się, że z tym też nie było kłopotów. Sprawdzeni kurierzy dostarczali, co klient sobie życzył w kilka dni. Dodatkowo można było ubezpieczyć najbardziej cenne przesyłki. Jak widać, stwierdzenie, że firmy kurierskie zdały egzamin podczas pandemii jest bardzo uzasadnione. Stało się to dzięki wprowadzeniu nowych produktów w ich ofertach.

Płatności bezgotówkowe u kuriera

W okresie pandemii COVID – 19 firmy kurierskie wprowadziły płatności bezgotówkowe, czyli kartą, telefonem, czy zegarkiem. Przedtem odbierając paczkę płaciło się głównie gotówką. Wymuszenie wprowadzenia przenośnych terminali nastąpiło nie tylko z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa sanitarnego. Okazało się bowiem, że  taka forma zapłaty jest praktyczna. Wiele firm transportowych w zasadzie całkowicie wycofało inne możliwości płacenia za przesyłkę. Wyposażenie kurierów w takie urządzenia dało możliwość nie tylko płatności kartą, ale również BLIK-iem. Samą zaś wycenę można dokonać za pomocą strony internetowej danej firmy, jedynie należy się zalogować i wpisać wymagane dane.

Dostawa bez kontaktu kuriera z odbiorcą

Jak wiemy w okresie pandemii bezpośredni kontakt między ludźmi musiał być zdecydowanie ograniczony. Powodem było potencjalne zagrożenie zarażeniem nawet w krótkotrwałej relacji. Dlatego też opracowano procedury, które dają możliwość odbioru przesyłki bez bezpośredniego obcowania z drugą osobą, ale również z zachowaniem niezbędnych wymogów formalnych. Należy do nich bezdotykowe potwierdzenie odbioru.

Dotychczas adresat osobiście lub na terminalu potwierdzał odbiór przesyłki. Natomiast podczas pandemii spowodowałoby to konieczność każdorazowego odkażania urządzenia. Ponadto także zastosowanie jednorazowych długopisów czy rysików. Firmy kurierskie poradziły sobie z tym problem. Głównym rozwiązaniem jest więc wprowadzenie specjalnych, jednorazowych kodów PIN, które w uniwersalny sposób przypisuje się do określonej przesyłki. Wystarczy zatem jedynie podać kilkucyfrowy numer kurierowi i gotowe.

Następnym rozwiązaniem jest tzw. bezpieczne miejsce. Jest ono skierowane głównie do podmiotów, do których jednorazowo doręcza się większą liczbę przesyłek. Z tego względu odbiorcy w porozumieniu z firmą kurierską wydzieliły miejsce na terenie swojej siedziby lub oddziałów, gdzie doręczyciel pozostawia nadania. Następnie pracownik adresata odbiera je bez kontaktu z kurierem.

Rozwój sieci paczkomatów

Paczkomaty pocztowe nie są aż tak nowym rozwiązaniem. Od lat bowiem mamy do czynienia z takimi dużymi maszynami popularnej firmy kurierskiej, które pozwalają na odbiór przesyłki o każdej porze dnia i nocy. Natomiast nie były one tak znane i rozwijane pod względem liczebności. Wynika to z faktu, iż przede wszystkim  można je umieścić właściwie wszędzie. Dodatkowo są odporne na warunki zewnętrzne i jednorazowo są w stanie pomieścić dużą liczbę przesyłek tj. nawet około 100.

Wprowadzenie procedur dezynfekcji

W tym zakresie również podjęto określone działania. Jak okazuje się, wirus może utrzymać się na przedmiotach nawet kilka dni. Zatem, aby uniknąć jego przenoszenia, firmy kurierskie wprowadziły liczne procedury zapobiegawcze. Należy wymienić tutaj między innymi noszenie rękawiczek przez kurierów, dezynfekcję przesyłek tj. opryskiwanie ich w magazynie, czyszczenie i odkażanie samochodów przewożących paczki oraz stały nadzór sanitarny nad pracownikami.

Rozszerzenie zakresu transportowanych towarów

Jeszcze do niedawna było tak, że w zakresie przedsiębiorstw transportowych istniał konkretny podział. Firmy, które zajmowały się transportem paczek oraz dużych przesyłek w zasadzie nie prowadziły usług np. w zakresie przesyłek gastronomicznych, czy w lokalny rynek kurierski. Jednak ze względu na dynamiczny rozwój tej gałęzi przemysłu, musiało nastąpić przełamanie granic. Nie należy postrzegać tego jako konkurencję, a bardziej rozwiązanie zmierzające do próby obsłużenia wszystkich zleceń.

Branża kurierska — wzrost zysków i liczby zatrudnionych

Branża kurierska w okresie pandemii COVID – 19 zdała egzamin celująco. Poza swoimi obowiązkami była istotnym wsparciem dla innych biznesów. Ponadto zwiększyła znacząco swoje zatrudnienie.

przedsiębiorstwa logistyczne

Przyszłość branży kurierskiej

Jak się już okazało, ten kto zainwestował w branżę kurierską, może być spokojny o swoją przyszłość. Przewiduje się, że spadki nawet w najbardziej krytycznych wizjach nie są brane pod uwagę. Analitycy rynku uważają, że okres pandemii wpłynął na rozwój, ale dopiero kolejne lata wskażą prawdziwy potencjał. Mówi się, że długotrwałe wychodzenie z kryzysu i ukierunkowanie rynku na marketing internetowy spowoduje, iż niechętnie będziemy inwestować w powierzchnie sklepowe.

Powyższy tekst dotyczy głównie firm kurierskich. Ale również inne przedsiębiorstwa lub działy logistyczne, w tym spedycyjne, aby móc pracować w okresie pandemii, musiały zastosować szereg nowych rozwiązań. Miały one na celu ochronę przed zakażeniem koronawirusem klientów i własnych pracowników.

Wybrane rozwiązania i funkcje logistyczne firm kurierskich oraz spedycyjnych w teraźniejszości

Na wstępie należy zaznaczyć, że aktualnie większość funkcji i rozwiązań logistycznych firm kurierskich i spedycyjnych nie uległa dużym zmianom, aczkolwiek zostały one udoskonalone. Dotyczy to np. wysyłania przesyłek, ich śledzenia, nadawania paczek, transportowania towarów, monitoringu itp. Zaznacza się szczególnie duże i rozszerzone zastosowanie opcji internetowych w planowaniu organizacji ich pracy i jej wykonywaniu.

Śledzenie przesyłek transportowych i kurierskich

Funkcja śledzenia przesyłek na każdym etapie realizacji ma kluczowe znaczenie dla usług transportowych, spedycyjnych i kurierskich. Każda paczka zostaje opatrzona unikalnym dla niej numerem. Dzięki czemu odbiorca ma możliwość śledzenia jej statusu przez e-Monitoring. Do wyboru jest również szereg usług dodatkowych, takich jak np. autoryzacja odbioru lub elektroniczne potwierdzenie doręczenia albo zwrotu przesyłki.

Śledzenie przesyłek zagranicznych

Śledzenie przesyłek zagranicznych jak twierdzą niektóre firmy kurierskie, jest wyjątkowo proste. Najszybszy sposób na monitorowanie to skorzystanie ze strony internetowej danej firmy logistycznej. Wówczas wpisuje się numer śledzonej paczki międzynarodowej, aby otrzymać przewidywaną datę dostawy oraz aktualną lokalizację. W ten sposób można także zarządzać jej doręczeniem. W razie konieczności można przekierować zagraniczną wysyłkę do najbliższego punktu firmy i odebrać ją w dogodnym czasie.

Ekspresowa wysyłka paczki kurierem

Klient może również liczyć, korzystając z usług danej firmy na szybkie dostarczenia paczki do adresata. Przedsiębiorstwa logistyczne gwarantują  bezpieczne dotarcie przesyłki do celu bez jej uszkodzenia lub zagubienia.

Przesyłki kurierskie

Firmy kurierskie zawsze podają swoją ofertę dotyczącą rodzajów przesyłek krajowych np. kopert z dokumentami oraz paczek o określonej masie wraz z cenami. Dodatkowo określają też warunki dostarczania wysyłek o dużych gabarytach i towarów na paletach. Często działalności mają również swoje punkty stacjonarne na terenie całej Polski.

Wysyłka za pobraniem — kurier krajowy i lokalny

Podmioty z branży kurierskiej mają także w swej ofercie usługi tzw. przesyłki pobraniowe zwane także wysyłkami za pobraniem, czyli na koszt odbiorcy. W przypadku takich paczek kurier otrzymuje pieniądze lub inkasuje terminalem należną kwotę od odbiorcy w momencie dostarczenia. Kwota ta przekazywana jest do punktu wysyłek firmy lub nadawcy poprzez przelew bankowy. Przesyłka pobraniowa jest chętnie wybierana przez osoby prowadzące sklepy internetowe.

Nadaj paczkę

Wiele firm kurierskich umożliwia nadawanie paczki, dokąd tylko się zechce. Niezależnie od tego czy nadaje się przesyłki zagraniczne, czy krajowe, w wyceniarce firmy znajdzie się wiele opcji. Wystarczy więc rozwinąć pasek z krajem doręczenia i zaznaczyć państwo. Możliwość nadania często jest realizowana do setek państw całego świata.

W większości przypadków można zamówić kuriera zarówno pod drzwi jak i nadać paczkę w wybranym przez siebie punkcie. Niektóre działalności transportowa mają stronę internetową dostosowaną dla użytkowników online.

Branża TSL, czyli transport, spedycja i logistyka

Branża TSL ma bezpośredni wpływ na rozwój gospodarki. Połączenie tych trzech sektorów umożliwia przewóz nie tylko ładunków, ale także ludzi. Obejmują one szereg aspektów, dzięki którym cały proces może odbywać się bezpiecznie, sprawnie i co najważniejsze, zgodnie z prawem.

Natomiast przykładem profesjonalnego serwisu logistycznego jest firma EUROSPEDYCJA. Zajmujemy się wysyłką paczek standardowych na terenie całej Europy oraz przesyłek niestandardowych, palet i przeprowadzek — oferta dodatkowa na trasę PL-IE-PL. Dodatkowo nasi odbiorcy i dostawcy są dostępni od poniedziałku do piątku, a usługa jest typu door to door. Czas dostawy wynosi 5-7 dni roboczych dla większości krajów. Możemy się pochwalić dostarczeniem wysyłek do różnych krajów w ilości 140 000 od 2008 r. Oczywiście wszystkie opcje dotyczące dostarczania paczek np. śledzenie, wycena itp. są realizowane i opisane na stronie internetowej.

Zachęcamy do skorzystania z profesjonalnych usług spedycyjnych Eurospedycji. Zamów przewoźnika już dzisiaj.