Archiwa kategorii: Przepisy w transporcie drogowym

Licencja spedycyjna

Licencja spedycyjna jak ją uzyskać?

Licencja spedycyjna

Oczywistym faktem jest to, że każda branża rządzi się swoimi prawami. Ma także swoją indywidualną specyfikę. Aby zacząć działać w danej dziedzinie, należy nie tylko zdobyć odpowiednie umiejętności i zaplecze techniczne, ale także stosowne upoważnienia i pozwolenia na funkcjonowanie. Dzięki temu pracujemy między innymi na własną markę i wysoką renomę. Należy przy tym mieć świadomość, że niespełnienie wymagań i określonych przepisami prawa warunków może skutkować karami, a w ekstremalnych przypadkach nawet ograniczeniem działalności. Przykładem takiego istotnego dokumentu w branży transportowej jest licencja spedycyjna. Na czym ona dokładnie polega i w jaki sposób można ją zdobyć?

Po co jest nam potrzebna licencja spedycyjna?

W przypadku otwarcia własnej działalności gospodarczej należy spełnić określone warunki formalne. Większość z nich ma jednak standardowy i ujednolicony charakter. Nieco inaczej jest w sytuacji, kiedy chcemy zacząć działać w branży transportowej lub spedycyjnej. Tutaj potrzebne są dodatkowe dokumenty. Jednym z nich jest licencja spedycyjna. Kiedy należy się nią wylegitymować?

Dokument ten będzie niezbędny do dalszej działalności w kilku określonych przepisami przypadkach. Na początek należy jednak rozgraniczyć działalność transportową od spedycyjnej. Pierwsza wiąże się z przewożeniem rzeczy lub osób. Do jej wykonywania potrzebna jest licencja spedytora tylko wówczas, kiedy pojazd służący do tego celu waży więcej niż trzy i pół tony. W przypadku świadczenia usług spedycyjnych musimy posiadać taki dokument, bez względu na specyfikę posiadanej floty. Działalność ta opiera się bowiem nie tylko na samym transporcie, ale również na zarządzaniu nim lub pośredniczeniu w usłudze.

Kiedy nie potrzebujemy licencji do prowadzenia działalności? Licencja spedycyjna, a licencja transportowa

Polskie prawo wskazuje kilka sytuacji, kiedy nie musimy posiadać licencji, aby świadczyć usługi w zakresie transportu. Dotyczy to wyłącznie działalności, która wiąże się z przewozem dóbr lub osób pojazdami, których waga całkowita nie przekracza trzech i pół tony. Jeśli taka jest właśnie specyfika naszej pracy, nie musimy starać się o dodatkowe dokumenty. Wystarczy mieć jedynie prawo jazdy kategorii B (wymóg dotyczy kierowcy, który prowadzi pojazd transportowy). Należy także zarejestrować taką działalność gospodarczą. W tym przypadku nie potrzebujemy jednak spełniać innych warunków.

Podobnie sprawa wygląda w innych krajach Europy. Wyjątek stanowią Niemcy, gdzie oprócz wskazanych wymagań, musimy mieć ponadto dokładną rejestrację czasu pracy kierowcy. Należy w niej uwzględnić jego dane oraz szczegóły konkretnych przewozów. Dotyczy to pojazdów o wadze od 2,8 tony.

Licencja spedycyjna

Jakie inne wymogi należy spełnić, prowadząc działalność spedycyjną? Licencja na spedycję

Licencja spedycyjna jest rodzajem pozwolenia na prowadzenia działalności o tej specyfice. Należy mieć jednak na uwadze, że polskie prawo wymaga od przedsiębiorcy także zabezpieczenia finansowego w tym zakresie. Przyjmuje się, że musi ono wynosić 50 000 euro. Dodatkowo, jeśli dana firma zajmuje się jednocześnie transportem drogowym i spedycją, musi wykazać ochronę pieniężną w wysokości 9 000 Euro dla pierwszego samochodu i 5 000 dla każdego kolejnego pojazdu floty. Co więcej, planując otwarcie takiej działalności, trzeba wiedzieć, że, w zależności od tego, gdzie pracujemy, będziemy potrzebować innych licencji. Jeśli nasze przewozy i zarządzanie nimi ogranicza się jedynie do Polski, wówczas wystarczy jedno pozwolenie. Kiedy jednak transporty odbywają się również poza granicami naszego kraju, musimy uzyskać dwa osobne dokumenty.

W jaki sposób otrzymać zgodę na prowadzenie działalności transportowo-spedycyjnej? Certyfikat spedytora

Aby móc legalnie świadczyć usługi w zakresie transportu i spedycji, należy ukończyć specjalistyczne szkolenie. Koszt takiego kursu to około 1 500 złotych. Świadectwem zdobycia wiedzy i umiejętności jest zdany egzamin. Dopiero wówczas otrzymujemy stosowny dokument, który uprawnia nas do prowadzenia działalności w tej branży. Należy przy tym mieć świadomość, że wystarczy, aby jedna osoba w przedsiębiorstwie miała takie zaświadczenie (nie musi to być właściciel firmy).

Samą licencję spedycyjną można uzyskać, składając wniosek do Urzędu Miasta albo do Starostwa Powiatowego. Dokument ma charakter okresowy i uzyskuje się go na czas od 2 do 50 lat. Wydanie stosownych pozwoleń przebiega zwykle bez większych komplikacji. Na ogół można je otrzymać bez zbędnej zwłoki. W szczególnych przypadkach czas oczekiwania może wydłużyć się do kilku miesięcy.

Podstawowym wymogiem podczas prowadzenia działalności spedycyjno-transportowej jest przede wszystkim licencja spedycyjna. Z prawnego punktu widzenia to jedyny konieczny warunek. Mimo tego zaleca się jednak posiadanie polisy OC przewoźnika transportowego, czyli OCP. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą spać spokojnie, ponieważ ubezpieczenie to chroni ich przed konsekwencjami nieprzewidzianych zdarzeniach, na przykład w związku z wypadkiem, uszkodzeniem, a nawet z kradzieżą pojazdu. Z pewnością taka forma wsparcia okaże się niezbędna, aby móc bez przeszkód i komplikacji świadczyć usługi transportowo-spedycyjne. Warto mieć świadomość, że tego rodzaju zdarzenia mogą mieć miejsce, ponieważ są ściśle związane z charakterem takiej działalności.

Eurospedycja – Twoja zaufana firma spedycyjna

Eurospedycja to firma spedycyjna, która gwarantuje szybki i bezpieczny transport Twoich towarów. Dzięki naszej profesjonalnej obsłudze logistycznej oraz nowoczesnej floty pojazdów dostarczamy przesyłki w terminie i z najwyższą starannością. Bez względu na to, czy potrzebujesz przewieźć małą paczkę, czy duże zlecenie logistyczne, Eurospedycja to partner, na którym zawsze możesz polegać. Zaufaj nam swoje przesyłki, a my zadbasz o ich bezpieczną podróż. Skontaktuj się z nami już teraz i odwiedź naszą stronę internetową kontakt i odkryj, dlaczego warto wybrać Eurospedycję dla Twoich potrzeb logistycznych.

licencja transportowa

Czym jest licencja transportowa?

licencja transportowa

Każda działalność gospodarcza posiada swoją specyfikę, a także kojarzone z nią wymogi. Zwykle związane są one z konkretną branżą, w której działa właściciel firmy. Część z nich jednak ma charakter bardziej ogólny. Przykładem może być transport. Wiadomo bowiem, że w większości przypadków jest to jedna z głównych gałęzi działalności. Wiąże się ona, między innymi, z koniecznością spełnienia wymogów formalnych, takich jak licencja transportowa. Na czym ona dokładnie polega i kiedy należy ją uzyskać?

Licencja transportowa (może być międzynarodowa) — co to za dokument?

Posiadanie takiej licencji jest wymogiem koniecznym dla wszystkich właścicieli firm, dla których transport stanowi źródło dochodu. Innymi słowy, należy ją posiadać w każdym przypadku, gdy przewóz osób lub dóbr jest jedną z podstaw zarobkowania. Dotyczy to więc przedsiębiorstw transportowych, zarówno zajmujących się przewozem ludzi, jak i różnego rodzaju towarów. Co więcej, nie ma tu znaczenia, czy aktywność ta odbywa się własnym samochodem czy busem lub autem ciężarowym.

Od tej reguły jest jednak wyjątek. Z konieczności posiadania licencji zwolniono przedsiębiorców, którzy nie wykorzystują transportu do celów zarobkowych. Dotyczy to takich sytuacji jak na przykład przewóz pracowników do miejsca pracy. Aby jednak uzyskać zwolnienie z wymogu posiadania licencji, należy spełnić określone warunki. Pierwszy z nich mówi, że auto do transportu osób nie może przewozić ich więcej niż dziewięć (uwzględniając kierowcę). Ponadto całkowita masa pojazdu nie może przekroczyć 3,5 tony. W razie kontroli wystarczy wylegitymować się ważnym prawem jazdy kategorii B. Co więcej, z wymogu posiadania licencji zwolniony jest również transport medyczny i sanitarny oraz ratownicy medyczni.

Licencja na krajowy transport drogowy i licencja transport międzynarodowy — w jaki sposób je uzyskać?

Kwestie związane z uzyskaniem licencji transportowej porządkują przede wszystkim przepisy pochodzące z ustawy o transporcie drogowym oraz z rozporządzeń unijnych, na przykład dyrektyw numer 1 072 i 1 073. Dokument uzyskuje się na wniosek przedsiębiorcy, który musi w nim określić, na jaki okres chciałby go otrzymać. Składa się go w starostwie powiatowym. Zgodę można uzyskać na okres od 2 do nawet 50 lat.

Aby otrzymać licencję transportową, należy spełnić wymagane warunki. Pierwszym z nich jest konieczność posiadania certyfikatu kompetencji zawodowych. Takim dokumentem musi wylegitymować się przynajmniej jeden z pracowników w przedsiębiorstwie ubiegającym się o licencję. Ponadto firma musi posiadać również zdolność finansową oraz dobrą reputację. Co więcej, pojazdy wykorzystywane w celach zarobkowych muszą być sprawne i mieć wszystkie aktualne przeglądy i atesty. Właściciel firmy powinien również dysponować prawem do korzystania z floty.

Za zdolność finansową jednostki organizacyjnej ubiegającej się o licencję rozumie się zabezpieczenie środków. Odpowiednio jest to 9 tysięcy Euro na poczet pierwszego transportu z ładunkiem oraz 5 tysięcy na każdy kolejny przewóz dla jednego pojazdu. W przypadku, kiedy firma pośredniczy w transporcie, zabezpieczenie musi być wyższe i wynosi nawet 50 tysięcy Euro. Może ono przyjąć różne formy, na przykład równowartość w papierach wartościowych albo w polisie ubezpieczeniowej. Dokumentacja nie może budzić żadnych wątpliwości. W razie problemów przedsiębiorca musi być w stanie uregulować zobowiązanie do określonej wysokości.

Czym jest licencja transportowa?

Czym jest licencja transportowa?

W jaki sposób określić, czy przedsiębiorstwo cieszy się dobrą reputacją?

Oczywiście nie ma na stwierdzenie tego faktu jednoznacznych narzędzi. Jest to w dużej mierze ocena subiektywna urzędnika. Organy wydające licencję mogą jednak zweryfikować obiektywne aspekty, jak choćby to, czy firma była karana za przestępstwa skarbowe. Dotyczy to także elementów takich jak zachowanie bezpieczeństwa w komunikacji, wiarygodności dokumentów czy kwestii związanych z bezpieczeństwem pracy. Analizie poddaje się także prawo do prowadzenia działalności w zakresie transportu drogowego. Wszelkie nieścisłości tego rodzaju mogą sugerować, że z reputacją przedsiębiorcy nie wszystko jest w porządku. Odnotowane wyroki lub kary nałożone za przewinienia mogą sprawić, że dana firma nie otrzyma licencji transportowej.

Licencja transportowa (międzynarodowa) – koszt

Warto pamiętać, że wydanie tego dokumentu wiąże się z kosztami. Ostateczna wysokość należności do zapłacenia zależy od tego, czy będziemy przewozić ludzi, czy towary, a także, na jaki okres ma zostać wydana licencja. Obecnie wartość ta waha się od mniej więcej kilkuset złotych do około  1500 złotych.

Aby złożyć wniosek o uzyskanie licencji transportowej, należy wypełnić stosowne formularze. Są one zwykle dostępne na stronie internetowej Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego. Musimy uwzględnić w nich wszystkie potrzebne informacje, takie jak specyfika działalności oraz samego przewozu (na przykład tego, czy dotyczy on osób, czy dóbr). Do wniosku należy dołączyć również certyfikaty poświadczające zdolność finansową oraz kompetencje zawodowe i zaświadczenie o niekaralności. Na koniec warto pamiętać, że konieczność posiadania licencji transportowej nie obejmuje taksówkarzy. Ci podlegają pod odrębne wymogi, ustalane często w zależności od rejonu, w którym prowadzą swoją działalność.

transport międzynarodowy

Transport międzynarodowy i krajowy – najważniejsze różnice

transport międzynarodowy

Wyróżnia się różne rodzaje transportu, jednak podstawowy podział obejmuje transport międzynarodowy i krajowy. Warto poznać najważniejsze różnice.

Co warto wiedzieć na temat transportu krajowego?

Transport krajowy dotyczy podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób i rzeczy. Cechą charakterystyczną jest to, że odbywa się on pojazdami zarejestrowanymi w kraju. Wyznaczona trasa ma przebiegać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego w tym przypadku zlecenia realizuje się w obrębie granic konkretnego kraju. Ważne jest to, aby w krótkim czasie dotrzeć do zamierzonego celu. Transport wewnątrzkrajowy przeznaczony jest zarówno dla małych, jak i dużych przedsiębiorstw. Korzystają z tego także klienci indywidualni.

W przypadku transportu krajowego warto też wspomnieć o samochodach ciężarowych, w odniesieniu do których stosuje się pewne ograniczenia szczególnie w okresie wakacyjnym. Takie pojazdy nie mogą poruszać się po drogach w piątki w godzinach od 18:00 do 22:00. W soboty jest to godzina od 8:00 do 14:00, a w niedziele od 8:00 do 22:00. Odstępstwem od tej zasady są autobusy, cysterny, pojazdy, które przewożą lekarstwa, artykuły spożywcze i zwierzęta. Do tej grupy zalicza się również specjalne pojazdy, które biorą udział w akcjach ratowniczych i humanitarnych.

Co warto wiedzieć na temat transportu międzynarodowego?

Transport międzynarodowy wykonuje się na terenie innych państw. Przewozy odbywają się na zlecenie. W tym przypadku podstawą jest nie tylko sam przewóz mienia, ale też wcześniejsze załadowanie, wyładowanie i ewentualne składowanie. Warto również powiedzieć o pewnych ograniczeniach, które dotyczą okresu wakacyjnego. Kierowca pojazdu musi zdawać sobie sprawę z tego, w jakim terminie może poruszać się po drodze, a w jakim nie jest to możliwe. Istotne znaczenie ma zakaz poruszania się pojazdami ciężarowymi po takich krajach jak: Francja, Niemcy, Czechy, Ukraina, Białoruś, Słowacja i Włochy.

Na sukces w transporcie międzynarodowym wpływa korzystanie z nowoczesnej infrastruktury, wykorzystanie właściwych metod, optymalizacja kosztów, czy też zapoznanie się z najważniejszymi procedurami, a także formalnościami. Oczywiście wartością dodaną jest tutaj umiejętność porozumiewania się w innych językach obcych. Co więcej, dzięki temu zyskuje się też wiedzę na temat przepisów prawa, które obowiązują w konkretnych państwach. Rozwój szeroko rozumianej branży transportowej jest możliwy przez integrację, jeśli chodzi o transport międzynarodowy i krajowy.

transport międzynarodowy1

transport międzynarodowy

Transport międzynarodowy i krajowy — jakie są najważniejsze różnice?

Istnieje jedna najważniejsza różnica pomiędzy transportem krajowym a międzynarodowym. Pierwszy odbywa się na terenie konkretnego państwa, dlatego ma on charakter lokalny. Natomiast podstawą transportu międzynarodowego jest szerszy zasięg. Usługi realizuje się w innym państwie. Czasami pojawia się też potrzeba przejazdu przez kilka sąsiadujących państw. Co więcej, w tym przypadku trzeba również często wykonać bardzo dużo czynności organizacyjnych.

Transport międzynarodowy i krajowy – co wpływa na to, że firma wybiera konkretny rodzaj transportu?

W Polsce funkcjonuje więcej przedsiębiorstw, które specjalizują się w transporcie krajowym. Wynika to z tego, że nie wszystkie firmy mogą prowadzić transport poza granicami kraju, ponieważ decyduje o tym sytuacja finansowa. W takiej branży mogą działać wyłącznie organizacje, które mają ugruntowaną pozycję na rynku. Dużym ograniczeniem jest również wiedza związana z przepisami prawa obowiązującymi w innym państwie. Przepisy to nie wszystko, ponieważ istotne znaczenie ma także przeszkolenie kierowców, jeśli chodzi o znajomość przepisów ruchu drogowego, które obowiązują na terenie konkretnego państwa. Inną ważna bariera to nieznajomość języka obcego, dlatego warto poznać przynajmniej podstawowe zwroty. Dzięki temu transport będzie dużo sprawniejszy.

Jaka jest różnica między transportem międzynarodowym a wewnątrzwspólnotowym?

Transport międzynarodowy Polska prowadzi do rozwijania węzłów transportowych. Co więcej, przeciwdziała również monopolowi w sektorze transportu. Pozwala on także na globalną współpracę przemysłową. Podstawą transportu międzynarodowego jest przemieszczanie się towarów pomiędzy różnymi krajami, z wyłączeniem państw Unii Europejskiej. Z transportem międzynarodowym mamy do czynienia wtedy, gdy towary nadane są na terenie kraju i przewożone do państw znajdujących się poza UE. Inną sytuacją jest nadanie towaru z kraju ulokowanego poza UE do miejsca docelowego, które znajduje się w Polsce. Przykładem innej sytuacji to taka, w której nadanie i miejsce docelowe znajduje się w poza UE, a trasa przebiega przez kraj. Kolejnym przykładem jest nadanie na obszarze państwa członkowskiego do miejsca docelowego poza UE. Ważne, aby odcinek trasy przebiegał przez kraj. Transport międzynarodowy występuje też wówczas, gdy towary nadawane są z kraju poza UE, miejscem docelowym jest teren państwa członkowskiego, a trasa przechodzi przez Polskę.

Transport międzynarodowy

Transport międzynarodowy – na czym polega?

Transport międzynarodowy

Wiele osób pragnie dowiedzieć się, czym jest transport międzynarodowy i jakie funkcje on pełni. Warto także rozróżnić, czym różni się transport międzynarodowy od spedycji. Dzisiejszy artykuł powstał, aby wyjaśnić te kwestie. Dowiedz się więcej na ten temat.

Co kryje się pod pojęciem transportu międzynarodowego?

Transport międzynarodowy jest to proces, którego istotą jest przemieszczanie się ludzi, rzeczy lub energii. Podczas transportu mamy do czynienia z usługą transportową. Przewóz towarów realizuje się na terenie jednego kraju lub kilku państw. Zatem pod pojęciem transportu międzynarodowego kryje się procedura transportu odbywającego się z jednego do drugiego kraju. Istotne jest to, że transportem międzynarodowym nie jest przewóz realizowany na obszarze państw Unii Europejskiej. Taki transport nosi miano transportu wewnątrzwspólnotowego. Transport może być lądowy, lotniczy lub morski.

Jakie są najważniejsze funkcje transportu międzynarodowego?

Transport międzynarodowy pełni między innymi funkcję produkcyjną. Jego cechą wyróżniającą jest przemieszczanie surowców do miejsc produkcji. Co więcej, jest to inaczej transport gotowych wyrobów do miejsc odbioru. Inną ważną funkcją transportu międzynarodowego jest funkcja polityczno-społeczna. Wiąże się to z tym, że transport ponosi odpowiedzialność za kształtowanie dobrych relacji międzyludzkich. Dzięki temu znacznie lepiej można zrozumieć odmienne kultury. Transport pozwala też na przemieszczanie się z domu do pracy lub innego celu. Za sprawą transportu możemy poszerzyć rynki zbytu naszych produktów. Dlatego transport stanowi podstawę integracji różnych gospodarek.

Transport międzynarodowy – zasadniczy cel

Transport międzynarodowy może mieć różne cele. Może to być przede wszystkim rozwój, modernizacja lub tworzenie systemów, które wywierają pozytywny wpływ na rozkwit gospodarczy. Na początku koniecznie trzeba osiągnąć mniejsze cele i one pozwolą zrealizować większe dążenia. Mniejszymi celami jest na przykład kształtowanie węzłów transportowych. Warto również przeciwdziałać monopolowi w sektorze transportowym. Konieczne należy też wspierać konkurencję i dbać o bezpieczeństwo transportu.

Co trzeba zrobić, aby wykonywać transport międzynarodowy?

Transport międzynarodowy może wykonywać firma, która spełni pewne formalności. Koniecznie trzeba zadbać o licencję na przewóz rzeczy i osób. Należy między innymi przygotować wykaz pojazdów, wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu krajowego lub międzynarodowego w zakresie przewozu towarów i osób. Nie obejdzie się również bez nadania NIP lub REGON, kopii Certyfikatu Kompetencji Zawodowych, odpisu z rejestru przedsiębiorców KRS lub CEIDG. Należy przygotować również zaświadczenie o niekaralności, potwierdzenie zdolności finansowej, zaświadczenie, o tym, że zamierza się zatrudnić kierowców, a także przygotować dowód wniesienia opłat za wydanie licencji. Transport międzynarodowy

Na, czyje zlecenie odbywa się transport międzynarodowy?

Transport międzynarodowy jest wykonywany przez firmy, które dysponują odpowiednią flotą, a także zatrudniają kierowców mających wymagane doświadczenie. Z kolei transport międzynarodowy zlecany jest przez firmy spedycyjne.

Transport międzynarodowy – rodzaje

Transport międzynarodowy może być morski, lądowy, kolejowy lub drogowy. Dokonanie właściwego wyboru, jeśli chodzi o transport, zależy między innymi od wagi ładunku, rodzaju i odległości realizowanego przewozu. Przewozy międzynarodowe często świadczy się za sprawą transportu intermodalnego, który nieustannie zyskuje na popularności. Jest on polecany do różnych ładunków.

Co warto wiedzieć na temat spedycji?

Spedycja jest usługą, której podstawą jest przemieszczanie towarów od nadawcy do odbiorcy oraz wykorzystanie właściwych środków i sposobów transportu. Osobą, która odpowiada za organizację tego procesu, jest spedytor. Działa on na rzecz dobra klienta. Usługa spedycyjna musi być tak zorganizowana, aby odpowiadała ona potrzebom i wymaganiom klientów. Pozwalają na to kontakty i znajomość specyficznej branży, jaką jest transport.

Jakie są najważniejsze cechy transportu międzynarodowego?

Transport międzynarodowy odbywa się z kraju do innego państwa, które nie należy do Unii Europejskiej. Może on jednak przebiegać przez państwo unijne. Zalicza się tutaj również sytuację odwrotną, czyli nadanie z kraju spoza strefy euro do Polski. Środek transportu może też wyruszyć z kraju Unii Europejskiej, przebiegać przez Polskę i zmierzać do państwa leżącego poza Unią Europejską.

Mówiąc, o transporcie międzynarodowym warto powiedzieć o tym, w jakich wariantach się odbywa. W przypadku, gdy całą przestrzeń wykorzystuje się do przewożenia dóbr przeznaczonych dla jednego klienta, mówi się o transporcie całopojazdowym. Bardzo często firmy zajmujące się transportem międzynarodowym realizują także spedycję. Działania te obejmują między innymi: załadowanie, wyładowanie i składowanie. Zatem w praktyce koniecznie trzeba dopełnić wielu formalności i zadbać o dokumentację, ubezpieczenie oraz odprawę celną.

Jeśli interesują Cię usługi spedycyjne to serdecznie zachęcamy do skorzystania z usług Eurospedycji. Nasi pracownicy posiadające bogate doświadczenie zapewnią obsługę na najwyższym poziomie. Zamów kuriera już dzisiaj.

Karta kierowcy – kompendium wiedzy

Karta kierowcy – kompendium wiedzy

Karta kierowcy – kompendium wiedzy

Karta kierowcy to dokument obowiązkowy dla osób prowadzących pojazdy z cyfrowym tachografem. Urządzenie tego typu można znaleźć między innymi w autobusach do przewozu ponad 9 osób oraz w ciężarówkach o masie przekraczającej 3,5 tony. Do czego służą tachografy i jakie dane zapisują? Gdzie złożyć wniosek o wydanie karty kierowcy i jak długo trwa jego weryfikacja?

Tachograf i karta kierowcy: zastosowanie

Cyfrowe tachografy to urządzenia zapisujące parametry, które są podstawą do rozliczeń z pracownikami. Narzędzie wskazuje między innymi, kto prowadził samochód w danym dniu, a także monitoruje czas trwania pracy, jazdy i postojów na przystankach. Ponadto rejestruje również wszelkie usterki i przerwy w zasilaniu.

Powyższe dane są systematycznie zapisywane na mikroprocesorach kart kierowcy przez 28 dni roboczych. Zebrane w ten sposób informacje po miesiącu przenosi się na komputer zewnętrzny, gdzie są przechowywane przez jeden rok. W określonych przypadkach dane można zgrać wcześniej lub wydrukować bezpośrednio z tachografu. Ma to miejsce najczęściej na życzenie policji lub Inspekcji Transportu Drogowego, a także w przypadkach uszkodzenia karty czy zerwania umowy z pracownikiem.

Karta kierowcy pełni także rolę osobistego identyfikatora. Zawiera między innymi zdjęcie zatrudnionego, imię i nazwisko, datę urodzenia, podpis czy numer PESEL. Wśród danych znajdują się także daty wydania i legalności dokumentu oraz numer prawa jazdy. Z tego powodu karty kierowcy nie wolno pożyczać innym pracownikom po wyjęciu jej z tachografu.

Dokument posiada zwykle pięcioletni okres ważności. Nie przekracza on jednak dozwolonego terminu użytkowania prawa jazdy. Sposób korzystania z kart i tachografów jest wspólny dla wszystkich krajów Unii Europejskiej. Reguluje go Rozporządzenie Parlamentu i Rady UE Nr 165/2014 o stosowaniu urządzeń rejestrujących w transporcie drogowym.

Karta kierowcy - kompendium wiedzy

Karta kierowcy — kompendium wiedzy

Czy można jeździć bez karty kierowcy?

Jazda bez ważnego identyfikatora jest niedozwolona i karana wysokimi mandatami. Ich kwota to zazwyczaj od 500 do 2000 złotych dla kierowcy i 2000 złotych dla pracodawcy. Wyjątek stanowią sytuacje, w których karta uległa zgubieniu i uszkodzeniu lub dostała się w niepowołane ręce. W takich przypadkach fakt kradzieży należy niezwłocznie zgłosić policji, a także złożyć wniosek o wydanie duplikatu do Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych (PWPW) w Warszawie. Po wykonaniu powyższych kroków dozwolona jest jazda bez karty przez 15 dni. Przekroczenie tego terminu grozi karą 1000 zł mandatu dla kierowcy.

W trakcie weryfikacji wniosku pracownik powinien legitymować się przy użyciu kopii złożonego podania lub pisemnego oświadczenia o braku dokumentu. Ma także obowiązek codziennego dokonywania wydruku z tachografu w chwili rozpoczęcia i zakończenia jazdy. Na każdym z nich należy zapisać dane identyfikacyjne kierowcy, a także numery jego karty i prawa jazdy. Kara za każdy dzień podróży bez wydruku z tachografu wynosi 100 zł.

Karta kierowcy wniosek: podstawowe informacje

Terminy złożenia wniosku

Prośbę o wyrobienie dokumentu składa kierowca, nie pracodawca. Podanie należy złożyć przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków zawodowych. W przypadku wygaśnięcia karty wniosek powinien zaś wpłynąć do Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych na 15 dni przed upływem ważności poprzedniego identyfikatora. Ten sam termin obowiązuje również w przypadku zmiany adresu lub innych danych osobowych.

Wniosek o kartę kierowcy trzeba także złożyć w przypadku jej zniszczenia, niepoprawnego działania, zgubienia lub kradzieży. W powyższych sytuacjach prowadzący pojazd ma 7 dni na dostarczenie podania do placówki, która przygotuje nowy dokument w przeciągu 8 dni. Data ważności otrzymanej karty będzie identyczna z terminem widniejącym na straconym egzemplarzu.

Karta kierowcy cena

Wyrobienie dokumentu do tachografu kosztuje obecnie 172,20 złotych. Powyższą kwotę zdecydowanie warto wpłacić przed złożeniem wniosku do placówki. W przeciwnym wypadku jego weryfikacja nie dojdzie do skutku.

Koszty wydania dokumentu w całości ponosi kierowca. Może jednak starać się o zwrot funduszy u pracodawcy. Warunkiem jest posiadanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie płatności.

Karta kierowcy wniosek online i tradycyjny

Wszelkie formalności związane z otrzymaniem karty do tachografu można załatwić w kilka minut bez wychodzenia z domu. Wystarczy odwiedzić stronę Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych i pobrać z niej wzór wniosku. Wypełnione podanie trzeba następnie złożyć za pośrednictwem serwisu internetowego Info-car. Powyższa metoda wymaga posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego, profilu zaufanego lub e-dowodu z warstwą elektroniczną. Wniosek o kartę kierowcy można także wydrukować i wypełnić długopisem, po czym wysłać pocztą na adres PWPW w Warszawie.

Karta kierowcy - kompendium wiedzy

Karta kierowcy — kompendium wiedzy

Jakie informacje powinny znaleźć się w podaniu?

Prawidłowo wypełniony wniosek o wydanie karty kierowcy powinien zawierać takie podstawowe informacje jak imię, nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia czy aktualny adres. W wyznaczonych rubrykach trzeba także obowiązkowo wpisać dane prawa jazdy oraz numer posiadanego rachunku bankowego. Można również w razie potrzeby dopisać dodatkową metodę korespondencji jak telefon czy adres e-mail. W podaniu powinno się też znaleźć uzasadnienie jego złożenia, czyli informacja na temat aktualnego stanu poprzedniej karty.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

Każdy wniosek o kartę kierowcy wymaga dołączenia zestawu określonych załączników. Potrzebna jest między kserokopia dowodu płatności z tytułem o treści: opłata za kartę kierowcy + imię i nazwisko + numer PESEL lub NIP przedsiębiorstwa. Do wniosku należy również dodać aktualne zdjęcie kierowcy w wymiarze 3,5 x 4,5 cm, zrobione na białym tle bez ciemnych okularów i nakryć głowy.

Obcokrajowcy i Polacy wracający z emigracji powinni ponadto dołączyć kserokopię lub skan prawa jazdy z obu stron w skali 2:1 na pojedynczej stronie A4, jeśli wystawiono je za granicą. Wymagane jest też pisemne oświadczenie o przebywaniu na terenie Polski od ponad 185 dni oraz dokument potwierdzający zatrudnienie na stanowisku kierowcy.

Do podania należy także dodać kserokopię lub skan poprzedniej karty kierowcy, jeśli wydano ją w innym państwie lub straciła swoją ważność. W przypadku zgubienia, uszkodzenia czy kradzieży identyfikatora warto również dołączyć stosowne oświadczenia od pracodawcy, czy funkcjonariuszy policji, które potwierdzają zdarzenie.

Warto nadmienić, że przypadkowe podanie błędnych lub niepełnych danych wiąże się z koniecznością uzupełnienia wniosku. W skrajnych przypadkach prośba o wydanie karty może także zostać całkowicie odrzucona. Kierowca otrzyma wtedy zwrot poniesionych kosztów, pomniejszony o kwotę 21 złotych przeznaczoną na procesy weryfikacyjne. Celowe podanie fałszywych informacji skutkuje zaś odpowiedzialnością karną. Zdecydowanie warto tym samym dokładnie sprawdzić podanie pod kątem poprawności, zanim wyśle się je do placówki.

Karta kierowcy – kompendium wiedzy

Karta kierowcy – kompendium wiedzy

Karta kierowcy status wniosku: gdzie można go sprawdzić?

Przetworzenie poprawnego i wysłanego pocztą wniosku trwa do 30 dni roboczych. Osobom, którym zależy na skróceniu tego czasu, poleca się, aby złożyć wniosek o wydanie karty kierowcy online za pośrednictwem strony internetowej. Powyższa metoda gwarantuje uzyskanie jej w ciągu tygodnia.

Status wniosku można w każdej chwili sprawdzić na stronie placówki. W tym celu należy użyć konta użytkownika, za którego pośrednictwem złożono podanie. Wydana karta kierowcy zostanie wysłana do pracownika listem poleconym. Nie ma jednak możliwości dostarczenia jej poza granice kraju.

Wniosek o wydanie karty kierowcy 2022: podsumowanie

Spedycja pojazdami wyposażonymi w tachografy wymaga zachowania wszelkich europejskich standardów. Z tego powodu każdy kierowca zawodowy powinien posiadać wyrobioną kartę. Przed złożeniem wniosku warto sprawdzić poprawność danych i wysłać podanie w jak najwcześniejszym terminie. Dzięki temu identyfikator zostanie wydany szybciej i bez zbędnych komplikacji.

Zachęcamy do skorzystania z profesjonalnych usług spedycyjnych Eurospedycji. Zamów przewoźnika już dzisiaj.

Co to jest kabotaż, co trzeba wiedzieć, aby wykonać go poprawnie?

Co to jest kabotaż, co trzeba wiedzieć, aby wykonać go poprawnie?

Co to jest kabotaż, co trzeba wiedzieć, aby wykonać go poprawnie?

Kabotaż to bardzo dobry sposób na wykorzystanie tak zwanych pustych przebiegów. Dotyczy transportu w ruchu międzypaństwowym. Co należy o nim wiedzieć, aby nie narazić się na negatywne konsekwencje prawne?

Kabotaż — co to jest?

Jest to rodzaj przewozu towarów. Przy wykorzystaniu środków transportu zarejestrowanych i należących do przewoźnika z jednego kraju dokonuje się całości realizacji zlecenia na terenie innego państwa. Oznacza to, że zarówno załadunek towaru jak i miejsce docelowe transportu znajdują się na terenie kraju, w którym nie jest zarejestrowany pojazd do tego używany. Taki sposób transportu wykonuje się  w celach zarobkowych. 

Jakie są przykłady kabotażu? Na przykład auto z Polski, które dostarczyło przesyłkę na teren innego kraju, wykonuje kabotaż Niemcy, kabotaż Włochy czy kabotaż Francja. Oznacza to, że jeśli pojazd należący do polskiego przewoźnika jest poza granicami naszego kraju i miałby wracać pusty, to niejako przy okazji przewozi towar na terenie Francji, czy innego kraju, przez który i tak prowadzi trasa jego powrotu do Polski.

Powoduje to znaczne obniżenie kosztów usług firm przewozowych. Inaczej musiałyby one pokrywać koszt przejazdów powrotnych po dostarczeniu towaru, na których nie następuje zarobek. Do tego byłoby to nieekologiczne ze względu na spalanie paliw bez przełożenia na dostarczony towar. Zwiększałoby także ilość ogólnych przejazdów, które byłyby konieczne dla przewiezienia ładunków.

Jednak ten rodzaj zarobku jest obwarowany unijnymi przepisami. Regulują one zarówno ilość, jak i długość wykonywanej w ten sposób usługi transportu towarów. Ma to na celu ochronę pracowników i firm przewozowych, które działają na terenie poszczególnych państw. Ich usługi mogłyby bowiem zostać wyparte przez tańszych przewoźników z krajów mniej rozwiniętych, w których koszty pracy są znacznie niższe. Unia Europejska to wspólnota mająca dawać szansę na współpracę i lepsze życie dla wszystkich, a nie cokolwiek komukolwiek odbierać. Stąd obecność takich regulacji, które służą wielu stronom.

Co to jest kabotaż, co trzeba wiedzieć, aby wykonać go poprawnie?

Co to jest kabotaż, co trzeba wiedzieć, aby wykonać go poprawnie?

Jakie są zasady wykonywania kabotażu?

Zasady obejmujące kabotaż zostały określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009. Uregulowano tam wszystko, co było konieczne, aby zapobiegać możliwym nadużyciom.

Najważniejsza zasada, o której należy pamiętać to fakt, że kabotaż mogą wykonywać tylko firmy, które posiadają licencję transportową. Konieczne jest też posiadanie zarejestrowanej działalności na przewóz towarów w transporcie międzynarodowym oraz wykupienie aktualnego ubezpieczenia kabotażowego. Są to rzeczy opisane w ogólnej ustawie. Każdy kraj może wprowadzać swoje, bardziej szczegółowe wymagania. Jednak mogą one dotyczyć jedynie zasad dotyczących umowy lub masy czy długości pojazdów używanych do kabotażu. Nadrzędne jest jednak dobro ogólne, więc te przepisy nie mogą w żaden sposób powodować uprzywilejowania firm krajowych.

Konkretne dodatkowe prawa regulujące kabotaż zawierają się w kilku punktach.

  • kabotaż musi być poprzedzony transportem międzynarodowym
  • kabotaż musi odbyć się tym samym pojazdem, który rozpoczął swoją pracę na trasie międzynarodowej
  • możliwe jest wykonanie do trzech przewozów kabotażowych w ciągu siedmiu dni kalendarzowych (przy czym istotne są liczby załadunku towaru); później należy opuścić kraj, w którym był wykonywany kabotaż i żeby móc go znowu zrobić, musimy ponownie zacząć od transportu międzynarodowego
  • po trzech transportach kabotażowych pojazd musi przymusowo odbyć 4-dniowy postój, co również jest sposobem na ochronę i równouprawnienie przewoźników; spedycja musi brać pod uwagę także takie warunki
  • przewoźnik może wykonać przewóz kabotażowy w innym państwie członkowskim UE niż kraj, w którym odbył się ostatni rozładunek w transporcie międzynarodowym. Jeśli jednak wjeżdża do nowego państwa bez załadunku,  ogranicza się kabotaż tylko do jednego w ciągu maksymalnie trzech dni; to kolejne wyzwanie dla spedycji
  • należy posiadać w kabinie pojazdu odpowiednie dokumenty dotyczące transportu międzynarodowego i listy przewozowe dla każdego transportu kabotażowego.
Co to jest kabotaż, co trzeba wiedzieć, aby wykonać go poprawnie?

Co to jest kabotaż, co trzeba wiedzieć, aby wykonać go poprawnie?

Po co znajomość przepisów dotyczących kabotażu?

Wysyłanie paczek jest wszechobecne. To na głowie firm kurierskich jest troska o to, aby docierały one bezpiecznie do adresatów. Znajomość prawa przez spedycję jest zatem kluczowa dla skuteczności i szybkiego docierania przesyłek mniejszych i większych.

Nowe przepisy dotyczące kabotażu wprowadziły kilka dobrych zmian. Oprócz 4-dniowego postoju po wykonaniu transportu, o którym mowa wyżej, dały kierowcom prawo do szybkiego kontaktu z siedzibą swojego przedsiębiorstwa. Pozwoliło to na usprawnienie procesu kontrolowania przewozu. Dzięki temu śledzenie przesyłek zagranicznych nie powoduje stresu (gdy nagle przesyłka gdzieś utknie w drodze). Jeszcze w czasie trwania kontroli firma może uzupełnić dokumentację z siedziby przedsiębiorstwa. Jest to możliwe dzięki świetnym systemom łączności oraz coraz bardziej rozwiniętej informatyzacji.

Kabotaż to odpowiedź obecnych czasów na coraz bardziej postępującą globalizację świata i coraz większą potrzebę przewożenia wszelkich dóbr. Jest zgodny z ekonomią i ekologią, a zatem warto po niego sięgać. Należy tylko na bieżąco śledzić uregulowania prawne, aby zapobiegać karom. To pozwala na jeszcze lepsze ubezpieczenie kabotażu i jego bezproblemowe prowadzenie.

Jednocześnie, jeśli interesują Cię profesjonalne usługi spedycyjne, to zachęcamy do skorzystania z Eurospedycji. Zamów kuriera już dziś.

Przesyłka bez podanego odbiorcy - co teraz?

Przesyłka bez podanego odbiorcy – co teraz?

Przesyłka bez podanego odbiorcy - co teraz?

Podczas wysyłania paczek może wystąpić wiele różnych sytuacji. Czasami kończą się dla nas negatywnie, a wysłane paczki, zamiast trafić w ręce adresata, wracają do nas. Dzieje się tak z wielu powodów, o których musisz wiedzieć. Zwłaszcza że ​​w niektórych przypadkach głównym powodem jest przesyłka bez podanego odbiorcy.

Zły adres odbiorcy lub zupełny jego brak

Ważne jest dokładne sprawdzenie listu przewozowego przed przekazaniem go kurierowi. Możesz szybko zidentyfikować i naprawić potencjalne błędy. W przeciwnym razie firma kurierska może w ogóle nie znaleźć takiego adresu i odesłać paczkę. Czasami zdarza się, że przesyłka jest przypisana do zupełnie innego kraju niż wskazany w zleceniu wysyłki.

Czy poprawność danych w adresie jest ważna i dlaczego? Przesyłka bez podanego odbiorcy ma trudniej

Wiele osób uważa, że ​​adresowanie paczek to prosta i banalna czynność. W rzeczywistości zadanie jest łatwe, ale trzeba je wykonać poprawnie. To ważne, ponieważ wiele zależy od tego czynnika. Prawidłowe wpisanie adresu nadawcy i adresata ma wpływ na termin realizacji zamówienia. Wszelkie nieprawidłowości powodują, że zamówienie się przeciąga.  Dlatego przed wysłaniem paczki w długą podróż krajową lub zagraniczną należy pamiętać o prawidłowym zaadresowaniu przesyłki.

Przesyłka bez podanego odbiorcy - co teraz?

Nadanie przesyłki bez adresu odbiorcy, czy jest możliwe?

Obecnie wielu z nas wysyła lub odbiera różnego rodzaju przesyłki. Robią to między innymi właściciele sklepów internetowych, którzy często wysyłają produkty do klientów pocztą lub kurierem. Wysyłanie paczek to również świetne rozwiązanie dla osób, które chcą pozostać w kontakcie z członkami rodziny lub przyjaciółmi w innych miastach, lub krajach. Czasami jednak zdarza się, że przesyłka nie dociera do adresata lub ginie w systemach sortowania. Oczywiście w obecnym czasie jest możliwe nadanie przesyłki bez podania adresu odbiorcy, musimy tylko posiadać numer telefonu, imię, nazwisko i e-mail. Przesyłkę możemy odebrać w paczkomacie.

Przesyłka bez podanego odbiorcy — paczkomat

W przypadku nadawania paczki w paczkomacie możemy skorzystać z opcji ‚szybkiego nadania’ na stronie internetowej. To opcja bardzo dogodna, gdyż wszystkie dane wpisujemy w przeglądarce. W pierwszej w kolejności musisz wybrać czy chcesz nadać ‚z paczkomatu do paczkomatu’ czy ‚z paczkomatu do domu/firmy’. Oczywiście, jeśli chcesz nadać przesyłkę bez podawania adresu odbiorcy, wybierasz tę pierwszą opcję. Następnie masz do wyboru trzy rozmiary wysyłanej paczki. Może być ‚mała’, ‚średnia’ lub ‚duża’ zgodnie z podanymi na stronie wymiarami. Następnie wpisujesz dane odbiorcy — imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu. Jednak w przypadku tego sposobu nadawania paczki nie musisz wpisywać adresu odbiorcy. Wystarczy numer konkretnego paczkomatu, z którego docelowo zostanie odebrana paczka. Nie musisz znać szczegółowego adresu, bo możesz wybrać go na mapie spośród wielu punktów docelowych w całej Polsce. Następnie płacisz za przesyłkę drukujesz etykietę i nadajesz paczkę w wybranym wcześniej paczkomacie.

Paczkomat ma wiele zalet, ale jego obsłużenie może być problematyczne lub niemożliwe dla osób, które nie chcą lub nie mają możliwości wyjścia z domu np. seniorów czy osób niepełnosprawnych.

Przesyłka bez podanego odbiorcy - co teraz

Przesyłka bez podanego odbiorcy — co teraz

Co dzieje się z paczką Poczty Polskiej, która nie dotarła do adresata?

W przypadku, gdy adres został wpisany przez nadawcę niepoprawnie i popełniony został błąd, który sprawił, że przesyłka stała się niedoręczalna musisz z odpowiednim wydziałem poczty. W tym przypadku będzie to Wydział Niedoręczalnych Przesyłek w Koluszkach.

Przesyłki niedoręczone zgodnie z prawem pocztowym po 13. miesiącach mogą zostać zutylizowane lub sprzedane, zaś przedmioty wartościowe po dwóch miesiącach trafiają do własności Skarbu Państwa. Mowa tu o pieniądzach, papierach wartościowych i biżuterii.

Taka sytuacja może wynikać z podania błędnego adresu na kopercie lub paczce, odmowy przyjęcia przez adresata, a potem przez nadawcę ze względu, że musiałby on ponownie za przesyłkę zapłacić.

Obsługa Wydziału Niedoręczalnych Przesyłek musi być bardzo ostrożna. Do Koluszek przesłano już kilka jadowitych pająków, innych niebezpiecznych zwierząt, a zdarzało się nawet, że w paczce znajdowała się bomba.

Dlatego każda paczka podlega pierwszej kolejności skanowaniu, aby określić jej zawartość. Żywność zostaje utylizowana, a inne przedmioty skatalogowane. A po określonym przez prawo  czasie oczekiwania, również przekazywane do utylizacji.

Przesyłka bez podanego odbiorcy — co dzieje się z paczką Eurospedycja, która nie dotarła do adresata?

Procedura jest podobna jak w przypadku Poczty Polskiej lub innych przewoźników. Kurier próbuje skontaktować się za pomocą posiadanych form kontaktu. W przypadku kilkukrotnego niepowodzenia paczka wraca do centrali.

Jeśli zdarzyła Ci się taka sytuacja, nie wahaj się z nami skontaktować! Wspólnie znajdziemy rozwiązanie.

Transport chłodniczy - na czym polega?

Transport chłodniczy – na czym polega?

Transport chłodniczy - na czym polega?

Przewóz niektórych towarów wymaga dodatkowych zabezpieczeń termicznych. Wysyłka w niewłaściwych warunkach może bowiem prowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia produktów. Z tego powodu warto zapewnić towarom właściwy transport chłodniczy. Na czym on polega? Kiedy najlepiej się sprawdza? Jakie pojazdy wykorzystuje się do przewozu?

Jakie produkty należy transportować w niskiej temperaturze?

Transport chłodniczy Warszawa jest niezbędny do przewozu towarów, które wymagają odpowiedniej wilgoci, wentylacji i stałej niskiej temperatury. Należą do nich między innymi takie produkty spożywcze jak mrożonki, owoce, warzywa, wyroby cukiernicze, lody, mięsa, tłuszcze czy napoje. W warunkach chłodniczych transportuje się także świeże kwiaty i grzyby. Dzięki temu produkty nie ulegają zepsuciu i tym samym są w pełni bezpieczne dla konsumenta.

Na szczególną uwagę zasługują przedmioty dostarczane do szpitali i innych placówek medycznych w transporcie kriogenicznym. Do towarów wymagających szczególnej ochrony należą między innymi leki, półprodukty farmaceutyczne, krew, organy czy narzędzia chirurgiczne. Ładunek tego typu transportuje się w suchym bakteriostatycznym lodzie dla zachowania najwyższej sterylności i bezpieczeństwa.

Przewóz chłodniczy wykorzystuje się także przy dostawach preparatów rolniczych, ładunków niebezpiecznych, kosmetyków, chemii czy sprzętów elektronicznych. Pozwala to na ochronę towarów przed uszkodzeniem i utratą cennych właściwości.

Transport chłodniczy - na czym polega?

Transport chłodniczy — na czym polega?

Transport chłodniczy Gdańsk: przewóz produktów i wytyczne bezpieczeństwa

Wysyłka mrożonych produktów odbywa się za pośrednictwem specjalistycznych samochodów dostawczych wyposażonych w agregaty chłodnicze i termografy. Powyższe narzędzia umożliwiają utrzymanie stałej niskiej temperatury wewnątrz pojazdu oraz aktywny monitoring jej wysokości. Samochody często posiadają także chłodnie paletowe oraz haki do zawieszenia mięsa, co ułatwia segregację przewożonych towarów.

Każdy pojazd chłodniczy musi spełniać wytyczne Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego. Powinien także regularnie przechodzić przez kontrole serwisowe. W przeciwnym wypadku nie uzyska zezwolenia na użytek.

Transport chłodniczy Śląsk: rodzaje ciężarówek dostawczych

Ciężarówki dostawcze różnią się między sobą klasą termiczną. Pojazdy z grupy A utrzymują towary w temperaturze 0 stopni Celsjusza. Te z grupy B i C zapewniają zaś kolejno -10 i -20 stopni wewnątrz strefy ładunkowej.

Ponadto samochody są też dostępne w wielu modelach przystosowanych do przewozu różnorodnych towarów. Dla przykładu auto typu dopplestock charakteryzuje się dokładnie izolowanym wnętrzem o podwójnej regulowanej podłodze. Zamontowane szyny umożliwiają proste podzielenie przestrzeni na dwie części i jej praktyczne zagospodarowanie. Pojazdy z grodzią pozwalają zaś na ustawienie różnych temperatur w obu częściach komory chłodniczej. Dzięki temu można jednocześnie przewozić produkty o odmiennych wymaganiach termicznych bez szkody dla ich jakości. Na uwagę zasługują także samochody izotermiczne, które nie posiadają agregatu. Utrzymują one niską temperaturę za sprawą specjalnych materiałów izolacyjnych, które uszczelniają drzwi, ściany, podłogę i dach ciężarówki.

Transport chłodniczy - na czym polega?

Transport chłodniczy — na czym polega?

Transport chłodniczy krajowy: kiedy warto z niego skorzystać?

Transport chłodniczy krajowy w niskich temperaturach ochrania produkty i utrzymuje je w niezmienionym stanie. Z tego względu zdecydowanie warto zabezpieczać termicznie każdą przesyłkę nadwrażliwą na czynniki zewnętrzne. Lokalny transport chłodniczy do 3 5t umożliwi szybką dostawę produktów o krótkim terminie ważności do okolicznych kontrahentów. Usługa o zasięgu międzynarodowym doskonale sprawdzi się zaś podczas wielokilometrowych podróży.

Transport chłodniczy Małopolska: jak przygotować rzeczy do wysyłki?

Przed wysyłką towarów należy zadbać o właściwe umieszczenie ich w ciężarówce chłodniczej. Nieprawidłowy załadunek może bowiem zablokować przepływ powietrza wewnątrz pojazdu i rozmrozić produkty, a także narazić je na skażenie drobnoustrojami. Z tego powodu przeniesienie artykułów spożywczych do samochodu dostawczego trzeba powierzyć w ręce osób, które posiadają aktualne książeczki sanepidowskie. Warto również unikać jednoczesnego przewożenia przedmiotów, które mogą wejść ze sobą w potencjalnie niebezpieczne reakcje. W przeciwnym wypadku towary będą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia kierowcy.

Najbardziej wrażliwe produkty powinny znaleźć się na samym dole strefy ładunkowej, gdzie temperatura jest najniższa. Pozostałe przedmioty trzeba zaś umieścić na paletach lub hakach. Należy także pamiętać o zachowaniu odstępów między towarami. Zapewni to dobrą cyrkulację powietrza wewnątrz pojazdu.

Ostatni krok to przegląd ciężarówek chłodniczych przed każdą dostawą oraz staranne zaplanowanie trasy przejazdu. Pozwoli to na uniknięcie niepotrzebnych postojów i utrudnień na drodze. Niedostatecznie szybki transport chłodniczy Wrocław wiąże się bowiem z wyższymi kosztami wysyłki oraz ryzykiem uszkodzenia ładunku.

Transport chłodniczy - na czym polega?

Transport chłodniczy — na czym polega?

Transport chłodniczy cennik: podsumowanie

Transport chłodniczy Szczecin daje gwarancję zachowania najwyższej jakości przewożonych towarów. Odpowiednie zabezpieczenie termiczne chroni produkty przed nieodwracalnymi uszkodzeniami i kontaminacją. Dzięki temu przedsiębiorstwo nie ponosi strat finansowych. Konsument może zaś korzystać z zakupionych dóbr bez szkody dla zdrowia.

Decydując się na współpracę z przewoźnikiem, zdecydowanie warto dokładnie przejrzeć cennik dostępnych usług. Należy także sprawdzić, czy wybrana firma spełnia wszelkie wymagane normy sanitarne. Pozwoli to na uniknięcie wysokich kosztów i bezpieczną dostawę produktów do odbiorcy. Jednocześnie zachęcamy do skorzystania z usług Eurospedycji. Doświadczeni pracownicy zapewnią obsługę na najwyższym poziomie. Zamów transport już dzisiaj.

Czym jest transport intermodalny, jakie są jego zalety i rodzaje

Czym jest transport intermodalny, jakie są jego zalety i rodzaje?

Czym jest transport intermodalny, jakie są jego zalety i rodzaje

Transport intermodalny — co to jest? To odpowiedź tej części gospodarki, która zajmuje się logistyką i spedycją — na rosnące potrzeby współczesnego świata. Globalizacja sprawiła, że towary przesyłamy często na ogromne odległości, również do terenów słabo dostępnych. Trzeba było zatem opracować jak najbardziej optymalne i skuteczne sposoby transportowania wszelakich dóbr.

Co to jest transport intermodalny? – definicja, wady i zalety

To jeden z nowszych wynalazków logistycznych. Towar jest tylko raz pakowany, mimo wykorzystania różnych rodzajów transportu. Osiągnięto to głównie poprzez system kontenerów oraz przewozu naczep. Czym się one różnią?

Naczepy są z łatwością przetransportowywane i przepinane do kolejnych środków transportu. Pozwala to na przewożenie towarów na bardzo dalekie odległości bez angażowania jednego tylko kierowcy. Natomiast system kontenerów umożliwia pakowanie przewożonych ładunków do specjalnych konstrukcji, zwanych kontenerami. Dzięki nim nie trzeba ich przepakowywać, a jedynie je przenosić na kolejne środki transportu.

I na tym właśnie polega transport intermodalny — czyli taki, w którym używa się różnego rodzaju sposobów przewozu towarów znajdujących się w jednym zbiorczym „opakowaniu”.

Czym jest transport intermodalny, jakie są jego zalety i rodzaje1

Czym jest transport intermodalny, jakie są jego zalety i rodzaje

Jakie są rodzaje transportu intermodalnego, zwanego też multimodalnym?

Przede wszystkim możemy wyróżnić różne rodzaje transportu intermodalnego ze względu na rodzaj użytych w nim środków transportu. To w znacznej części samochody ciężarowe w transporcie drogowym, kolej — czyli droga szynowa, a także mniejsze czy większe statki i droga wodna. Wykorzystuje się też transport lotniczy. Nadal jest tu możliwe śledzenie przesyłek, bo poza użytymi różnymi rodzajami środków transportu sama usługa nadal jest to przesyłka kurierska.

Transport intermodalny możemy również definiować poprzez odległość, na jaką ma być dostarczona przesyłka. I tak wyróżniamy tutaj różne rodzaje przewozów w zależności od zasięgu, którym zajmuje się spedycja. Od przewozów krajowych, międzynarodowych, do kontynentalnych, a nawet międzykontynentalnych. Oczywiście tradycyjnie możliwe jest także tutaj łatwe śledzenie przesyłek zagranicznych oraz krajowych.

Rozróżniamy również transport multimodalny, a intermodalny bezpośredni i pośredni. W tym drugim przypadku w procesie przewozu bierze udział przewoźnik pomocniczy, a nie tylko przewoźnik, z którym bezpośrednio podpisujemy umowę.

Jakie warunki musi spełniać sposób transportowania towarów, żeby mógł być określony jako intermodalny, multimodalny lub kombinowany?

Podstawowym warunkiem jest oczywiście użycie co najmniej dwóch (albo większej ich ilości) rodzajów środków transportu w realizacji jednej umowy o przewóz danego towaru. Aby była mowa o transporcie multimodalnym, to tylko jeden operator musi być odpowiedzialny za całość operacji dostarczenia towaru. W przeciwnym wypadku to po prostu seria kolejnych umów z kolejnymi przewoźnikami, wykonującymi dany fragment operacji.

Transport intermodalny w Polsce

Jest to forma jak najbardziej dostępna — mamy w tej kwestii bardzo duże doświadczenie. Dostarczanie towarów to nasza specjalność i doskonale łączymy rzetelność, ekonomię i ergonomię. A na to pozwala nam łączenie różnych środków transportu. Dzięki temu docieramy naprawdę wszędzie, uzyskując optymalny koszt dla naszego klienta!

Transport intermodalny wady i zalety

Czy można mówić o wadach takiego rodzaju przewożenia towarów, który możemy określić jako transport multimodalny? W zasadzie nie, chyba że wziąć pod uwagę fakt, że kontenery czy naczepy są przenoszone przynajmniej raz na inny rodzaj środka transportu. Jednak wykonują to wyspecjalizowane jednostki za pomocą sprawdzonego sprzętu.

Czym jest transport intermodalny, jakie są jego zalety i rodzaje2

Czym jest transport intermodalny, jakie są jego zalety i rodzaje

A czy istnieją zalety takich przesyłek kurierskich? Jak najbardziej tak!

Z uwagi na dużą pojemność używanych pojemników, można jednorazowo przesyłać ogromne ilości towarów. Do tego obniża się ogólny koszt takiej przesyłki dzięki korzystaniu z usług jednego przewoźnika na całe trasie. Ma to szczególnie znaczenie w przypadku transportu międzykontynentalnego. Ponadto przesyłka jest znacznie bezpieczniejsza, kiedy odpowiada za nią jeden przewoźnik, bo jego transport jest świetnie skoordynowany. Do tego śledzenie przesyłki jest bardzo proste. Wystarczy zamówienie kuriera i całą operację bierze na siebie przewoźnik. Nawet jeśli jest to skomplikowane.

Transport intermodalny daje nam jednak przede wszystkim możliwość przewozu towarów w każdy zakątek świata. Odległość czy trudność dotarcia, a nawet bariery geograficzne nie stanowią żadnego problemu. A zatem pozwala to na szybką i skuteczną dostawę w z góry założonym terminie.

Co ważne — skorzystanie z usług jednego operatora obniża znacznie koszt przesyłki przy jednoczesnym zwiększeniu jej bezpieczeństwa.

Podsumowując — transport intermodalny czy multimodalny to doskonała oferta do przesyłki dużych ilości towarów na bliskie i dalekie odległości, w których konieczne jest użycie różnych rodzajów środków transportu (na przykład w miejsca trudno dostępne). Najczęściej powodem jest optymalizacja ceny i czasu realizacji usługi, możliwości dotarcia do konkretnych miejsc oraz konieczność przesłania dużych ilości towarów za jednym razem. Jest to dobry sposób dla ceniących sobie bezpieczeństwo, wygodę i szybkość.
Jeśli interesują Cię usługi spedycyjne to serdecznie zachęcamy do skorzystania z usług Eurospedycji. Nasi pracownicy posiadające bogate doświadczenie zapewnią obsługę na najwyższym poziomie. Zamów kuriera już dzisiaj.

Jak zabezpieczyć transportowany ładunek zgodnie z przepisami?

Jak zabezpieczyć transportowany ładunek zgodnie z przepisami?

Jak zabezpieczyć transportowany ładunek zgodnie z przepisami?

W branży transportowej stawia się nie tylko na rzetelność i terminowość, ale również na bezpieczeństwo. Jest to niejako słowo klucz, które określa wysoką jakość działań na wszystkich etapach spedycji. Warto przy tym wiedzieć, że odpowiedni poziom ochrony dotyczy wielu aspektów. Chodzi tu nie tylko o sprawdzoną i systematycznie serwisowaną flotę oraz o dobór sprawdzonych i wykwalifikowanych pracowników. Bardzo ważny jest także sposób, w jaki pakuje się przewożone towary. Metoda załadunku podyktowana jest zarówno względami bezpieczeństwa, ale również aktualnymi przepisami prawa. Jak należy prawidłowo chronić transportowany ładunek? O czym należy pamiętać podczas procesu dostarczania przesyłki?

Dlaczego bezpieczeństwo jest takie ważne?

O tym, że w transporcie towarów liczy się przede wszystkim jakość, a nie szybkość, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Terminowość oczywiście także jest istotna, ale na pewno nie kosztem bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów. Warto wiedzieć, że każdą firmę spedycyjną obowiązują określone normy i wytyczne, które mają zapewniać nie tylko doskonałą usługę, ale również dawać pewność, że wszystko odbędzie się zgodnie ze sztuką. Co więcej, ich przestrzeganie daje wszystkim zaangażowanym w proces osobom pełnię bezpieczeństwa.

Zapewnienie bezpieczeństwa jest w tym przypadku pojęciem dość szerokim, ponieważ dotyczy wielu aspektów sprawy. W pierwszej kolejności kierowca musi zachować ostrożność, jadąc zgodnie z przepisami, aby chronić siebie oraz pozostałych uczestników. Nie wolno jednak także zapominać o tym, że zabezpieczenie ładunku w transporcie musi zostać przeprowadzone w odpowiedni sposób. Właściwe pakowanie i ochrona w czasie drogi dają gwarancję, że sama przesyłka dotrze pod wskazany adres w stanie nienaruszonym i nie uszkodzi niczego w czasie transportu ładunków.

Jak zabezpieczyć transportowany ładunek zgodnie z przepisami?

Jak zabezpieczyć transportowany ładunek zgodnie z przepisami?

Zabezpieczenie ładunku w transporcie a przepisy drogowe

Choć większość firm spedycyjnych posiada swoje indywidualne wytyczne i wewnętrzne normy zapewniające jakość, nadrzędne są zawsze przepisy krajowe i międzynarodowe. W Polsce należy oprzeć się na Prawie o Ruchu Drogowym. W kwestii zabezpieczania ładunków stwierdza ono, że przewożone towary swoją wagą i objętością nie mogą przekraczać dopuszczalnej ładowności pojazdu. Niezastosowanie się do tych wymogów może spowodować utrudnienia w prowadzeniu pojazdu. Przepisy stwierdzają ponadto, że transportowany ładunek musi być zabezpieczony przed przemieszczaniem się, upadkiem czy wytworzeniem nadmiernego hałasu. Ważne jest także, aby przesyłki nie wydzielały nieprzyjemnego zapachu oraz, aby miały estetyczny wygląd.

W Unii Europejskiej wytyczne te reguluje dyrektywa PN-EN 12195. Warto jednak pamiętać przy tym, że, wyruszając w trasę przez inne państwa, dobrze jest zapoznać się także z ich przepisami. Zarządzenia dotyczące bezpieczeństwa w poszczególnych krajach mogą bowiem nieznacznie różnić się od siebie.

Jak zabezpieczyć transportowany ładunek zgodnie z przepisami?

Jak zabezpieczyć transportowany ładunek zgodnie z przepisami?

Transportowany ładunek a bezpieczeństwo — w jaki sposób bezpiecznie zadbać o zabezpieczenie ładunku w transporcie?

Realizacja przepisów o bezpiecznym załadunku towarów może różnić się w poszczególnych firmach spedycyjnych. Wynika to z faktu, że istnieją różne sposoby na to, aby w odpowiedni sposób chronić przewożone dobra. Co więcej, poszczególni kurierzy wyznaczają swoje własne, wewnętrzne przepisy, które pozwalają zapewnić najwyższą jakość usług. O czym jednak należy w pierwszej kolejności pamiętać, aby przewóz towarów był w pełni bezpieczny?

Podstawowym zadaniem jest sprawdzenie, jeszcze przed załadunkiem, czy wszystkie elementy potrzebne do transportu są nieuszkodzone i w dobrej kondycji. Następnie należy upewnić się, że przesyłka jest umocowana w sposób stabilny, który uniemożliwia przesuwanie czy ewentualny upadek paczki. Trzeba też uwzględnić maksymalną wysokość ładunku w transporcie drogowym. Co więcej, sposób mocowania trzeba dopasować do specyfiki danego przedmiotu. Będzie ono inne w przypadku lodówki, a inne dla standardowych pudełek. Dobrze jest przy tym wziąć pod uwagę charakterystykę danej trasy przewozu (ukształtowanie terenu, rodzaj drogi, itd.). Nie wolno także zapominać o stylu jazdy. Kierowca powinien prowadzić ostrożnie, zachowując wszystkie obowiązujące przepisy. Zaleca się ponadto sprawdzanie mocowania ładunku na poszczególnych etapach drogi.

W procesie załadunku bardzo istotne jest również to, aby wykorzystywać wyłącznie sprawdzone, dobrej jakości narzędzia oraz akcesoria pomocnicze. Mogą one okazać się przydatne, kiedy trzeba dodatkowo ochronić transportowany ładunek.

Jak zabezpieczyć transportowany ładunek zgodnie z przepisami?

Jak zabezpieczyć transportowany ładunek zgodnie z przepisami?

Metody mocowania ładunku

W zależności od specyfiki oraz gabarytów danego ładunku można wybrać jeden ze sposobów mocowania. Do najpopularniejszych należą: ryglowanie, mocowanie blokowe oraz za pomocą odciągów. Stosuje się także odciągi, które przepasują towary od góry.

W procesie załadunku warto zastosować również dodatkowe akcesoria, które znacząco ułatwiają zadanie. Aby lepiej zamocować poszczególne elementy, można wykorzystać między innymi pasy mocujące, liny i łańcuchy. Pomocne mogą okazać się także folie, sieci i płachty. Dla większego komfortu można dodać także przekładki ochronne, listwy oraz ochraniacze krawędzi.

Wszystkie te zabiegi zapewnią bezpieczeństwo i komfort dla wszystkich osób zaangażowanych w proces dostarczania towarów. Warto także pamiętać, że dobrze chroniony ładunek transportowany to również gwarancja tego, że dotrze on na miejsce przeznaczenia w nienaruszonym stanie.

Zachęcamy do skorzystania z naszych profesjonalnych usług spedycyjnych. Nasi pracownicy posiadają wieloletnie doświadczenie i zapewniają usługi najwyższej jakości. Zamów kuriera już dzisiaj.