Co to są usługi spedytorskie

Co to są usługi spedytorskie?

Usługi spedytorskie to element branży, która związana jest z transportem, a także logistyką. Jest to działalność, która polega na organizowaniu przewozu ładunku na czyjeś zlecenia. W zakres tych zadań wchodzi również wykonanie potrzebnych czynności dodatkowych, które wynikają ze specyfiki zamówienia. Dlatego można określić, że zajmuje się ona organizowaniem procesów transportowych. Obejmuje również cały łańcuch usług, które dotyczą dystrybucji.

Jak to się zaczęło, czyli trochę historii?

Początki usług spedycyjnych sięgają XV wieku. W tym czasie wprowadzono prawo składu, a także przymus drożny. Zgodnie z nim trzeba było składować towary we wszystkich miastach, które nim objęto. Długie przestoje doprowadziły do wymiernych strat. Dlatego też wymyślono instytucję pozornego nabywcy. Było to związane z wysyłaniem towaru we własnym imieniu na cudzy koszt. Co więcej, brała ona udział przygotowywaniu i przechowywaniu ładunku. Pośredniczył on również w wyborze odpowiedniej drogi, a także środka transportu.

Jak usługi spedytorskie wyglądają dzisiaj?

W obecnym czasie organizowaniem ładunków zajmują się specjalne przedsiębiorstwa. Prowadzą one działalność, która polega na przygotowywaniu, a także uskutecznianiu przewozu towarów zarówno w ruchu krajowym, jak i międzynarodowym. Usługi spedycyjne właściwe polegają na wyborze odpowiedniego środka transportu dostosowanego do rodzaju przesyłki. Obejmuje ona również udzielanie wszelkich porad, podpisywanie umów o przewóz. Uwzględnia również przygotowywanie potrzebnych dokumentów, ubezpieczanie towarów, odbiór przesyłek od nadawcy, ze środka transportowego. Jest to również odprawa celna, a także przekazanie przesyłki odbiorcy.

Warto podkreślić, że organizacja, która zajmuje się takimi działaniami, określana jest mianem spedytora czystego. W zakresie prac spedycyjnych mieszczą się takie czynności jak przemieszczanie, ale także dodatkowe. Dotyczą one składowania przesyłki, przeprowadzenie cesji praw do niej, a także sprzedaży. Gdy firma może wykonać takie zadania, realizuje tak zwaną spedycję mieszaną. Warto podkreślić, że usprawnia ona obroty firmowe i przyczynia się do minimalizacji kosztów w transporcie.

Jak dzieli się usługi spedytorskie?

Spedycja materialna i związana ze świadczeniem nieodpłatnym

Spedycję można podzielić na materialną, a także taką, która związana jest ze świadczeniem nieodpłatnym. W pierwszej sytuacji z usługi spedycyjnej korzysta każdy uczestnik rynku. Warto podkreślić, że dostęp do nich jest nieograniczony. Osoba wykonująca w firmie takie świadczenia określana jest mianem spedytora. Ponosi on odpowiedzialność za wybór przewoźników, bezpieczeństwo, a także optymalizację całego procesu. Co więcej, realizuje on prace dotyczące przygotowania dokumentów, które niezbędne są do procedury związanej z formalnościami celnymi. Warto podkreślić, że specjalista koordynuje także poszczególne fazy związane z przemieszczaniem towarów. Weryfikuje również czas przybycia kierowców na miejsce rozładunku i wiele innych.

Drugi rodzaj określany jest mianem świadczenia nieodpłatnego. W tym przypadku dostęp do tego procesu ma tylko bezpośredni wytwórca. Nie ma tutaj ceny sprzedaży. Warto podkreślić, że koszty związane z takim typem spedycji wchodzą w ramy działalności danej organizacji.

Spedycja gałęziowa i intermodalna

Wyróżnia się także inny podział. Spedycję można również podzielić na gałęziową, a także intermodalną. W pierwszym przypadku całą pracę wykonuje się jednym rodzajem środka transportu. Dokumentacja przewozowa jest charakterystyczna dla wybranej grupy transportowej.

Natomiast druga związana jest z tym, że korzysta się tutaj z usług wielu różnych gałęzi przewozu. W skład tego rozwiązania wchodzi kompleksowa obsługa od miejsca nadania do miejsca odbioru. Stosuje się tutaj jeden dokument przewozowy przy użyciu różnych środków transportu. Warto podkreślić, że wyróżnia się również spedycję kolejową, lotniczą, morską, samochodową, a także żeglugi śródlądowej.

Spedycja krajowa i międzynarodowa

Spedycja może być także krajowa i międzynarodowa. Pierwsza to ogół czynności, które wykorzystuje się na terenie jednego państwa. Drugi rodzaj obejmuje procedury podejmowane na obszarze przynajmniej dwóch różnych państw.

Działalność spedycyjna nie dotyczy wyłącznie umiejętności kalkulacji, doboru właściwego środka transportu, a także planowania, czy też zapewniania terminowości dostaw. Spedytor jest to także pewien rodzaj doradcy klienta w sprawach związanych z obsługą ładunku podczas transportu.

Warto zauważyć, że zadania spedycyjne są nieustannie powiększane w zależności od potrzeb odbiorców. W celu skutecznego wykonywania zadań konieczna jest specjalistyczna wiedza z wielu obszarów prawa transportowego. Bardzo ważna jest również aktualna sytuacja polityczna, informacje o infrastrukturze drogowej, a także umiejętność dostosowania pojazdu do potrzeb ładunków.

Eurospedycja Twoim spedytorem

Oferujemy usługi spedytorskie w całej Europie. Postaw na wysoką jakość, terminowe dostawy i świetny przepływ informacji. Zapoznaj się z naszą ofertą lub skontaktuj się z nami.