licencja transportowa

Czym jest licencja transportowa?

licencja transportowa

Każda działalność gospodarcza posiada swoją specyfikę, a także kojarzone z nią wymogi. Zwykle związane są one z konkretną branżą, w której działa właściciel firmy. Część z nich jednak ma charakter bardziej ogólny. Przykładem może być transport. Wiadomo bowiem, że w większości przypadków jest to jedna z głównych gałęzi działalności. Wiąże się ona, między innymi, z koniecznością spełnienia wymogów formalnych, takich jak licencja transportowa. Na czym ona dokładnie polega i kiedy należy ją uzyskać?

Licencja transportowa (może być międzynarodowa) — co to za dokument?

Posiadanie takiej licencji jest wymogiem koniecznym dla wszystkich właścicieli firm, dla których transport stanowi źródło dochodu. Innymi słowy, należy ją posiadać w każdym przypadku, gdy przewóz osób lub dóbr jest jedną z podstaw zarobkowania. Dotyczy to więc przedsiębiorstw transportowych, zarówno zajmujących się przewozem ludzi, jak i różnego rodzaju towarów. Co więcej, nie ma tu znaczenia, czy aktywność ta odbywa się własnym samochodem czy busem lub autem ciężarowym.

Od tej reguły jest jednak wyjątek. Z konieczności posiadania licencji zwolniono przedsiębiorców, którzy nie wykorzystują transportu do celów zarobkowych. Dotyczy to takich sytuacji jak na przykład przewóz pracowników do miejsca pracy. Aby jednak uzyskać zwolnienie z wymogu posiadania licencji, należy spełnić określone warunki. Pierwszy z nich mówi, że auto do transportu osób nie może przewozić ich więcej niż dziewięć (uwzględniając kierowcę). Ponadto całkowita masa pojazdu nie może przekroczyć 3,5 tony. W razie kontroli wystarczy wylegitymować się ważnym prawem jazdy kategorii B. Co więcej, z wymogu posiadania licencji zwolniony jest również transport medyczny i sanitarny oraz ratownicy medyczni.

Licencja na krajowy transport drogowy i licencja transport międzynarodowy — w jaki sposób je uzyskać?

Kwestie związane z uzyskaniem licencji transportowej porządkują przede wszystkim przepisy pochodzące z ustawy o transporcie drogowym oraz z rozporządzeń unijnych, na przykład dyrektyw numer 1 072 i 1 073. Dokument uzyskuje się na wniosek przedsiębiorcy, który musi w nim określić, na jaki okres chciałby go otrzymać. Składa się go w starostwie powiatowym. Zgodę można uzyskać na okres od 2 do nawet 50 lat.

Aby otrzymać licencję transportową, należy spełnić wymagane warunki. Pierwszym z nich jest konieczność posiadania certyfikatu kompetencji zawodowych. Takim dokumentem musi wylegitymować się przynajmniej jeden z pracowników w przedsiębiorstwie ubiegającym się o licencję. Ponadto firma musi posiadać również zdolność finansową oraz dobrą reputację. Co więcej, pojazdy wykorzystywane w celach zarobkowych muszą być sprawne i mieć wszystkie aktualne przeglądy i atesty. Właściciel firmy powinien również dysponować prawem do korzystania z floty.

Za zdolność finansową jednostki organizacyjnej ubiegającej się o licencję rozumie się zabezpieczenie środków. Odpowiednio jest to 9 tysięcy Euro na poczet pierwszego transportu z ładunkiem oraz 5 tysięcy na każdy kolejny przewóz dla jednego pojazdu. W przypadku, kiedy firma pośredniczy w transporcie, zabezpieczenie musi być wyższe i wynosi nawet 50 tysięcy Euro. Może ono przyjąć różne formy, na przykład równowartość w papierach wartościowych albo w polisie ubezpieczeniowej. Dokumentacja nie może budzić żadnych wątpliwości. W razie problemów przedsiębiorca musi być w stanie uregulować zobowiązanie do określonej wysokości.

Czym jest licencja transportowa?

Czym jest licencja transportowa?

W jaki sposób określić, czy przedsiębiorstwo cieszy się dobrą reputacją?

Oczywiście nie ma na stwierdzenie tego faktu jednoznacznych narzędzi. Jest to w dużej mierze ocena subiektywna urzędnika. Organy wydające licencję mogą jednak zweryfikować obiektywne aspekty, jak choćby to, czy firma była karana za przestępstwa skarbowe. Dotyczy to także elementów takich jak zachowanie bezpieczeństwa w komunikacji, wiarygodności dokumentów czy kwestii związanych z bezpieczeństwem pracy. Analizie poddaje się także prawo do prowadzenia działalności w zakresie transportu drogowego. Wszelkie nieścisłości tego rodzaju mogą sugerować, że z reputacją przedsiębiorcy nie wszystko jest w porządku. Odnotowane wyroki lub kary nałożone za przewinienia mogą sprawić, że dana firma nie otrzyma licencji transportowej.

Licencja transportowa (międzynarodowa) – koszt

Warto pamiętać, że wydanie tego dokumentu wiąże się z kosztami. Ostateczna wysokość należności do zapłacenia zależy od tego, czy będziemy przewozić ludzi, czy towary, a także, na jaki okres ma zostać wydana licencja. Obecnie wartość ta waha się od mniej więcej kilkuset złotych do około  1500 złotych.

Aby złożyć wniosek o uzyskanie licencji transportowej, należy wypełnić stosowne formularze. Są one zwykle dostępne na stronie internetowej Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego. Musimy uwzględnić w nich wszystkie potrzebne informacje, takie jak specyfika działalności oraz samego przewozu (na przykład tego, czy dotyczy on osób, czy dóbr). Do wniosku należy dołączyć również certyfikaty poświadczające zdolność finansową oraz kompetencje zawodowe i zaświadczenie o niekaralności. Na koniec warto pamiętać, że konieczność posiadania licencji transportowej nie obejmuje taksówkarzy. Ci podlegają pod odrębne wymogi, ustalane często w zależności od rejonu, w którym prowadzą swoją działalność.