dociążenia w firmach kurierskich śledzenie przesyłki zamów kuriera

Dociążenia w firmach kurierskich – powody i koszty

dociążenia w firmach kurierskich śledzenie przesyłki zamów kuriera

Planujesz zamówić kuriera i nadać paczkę o niestandardowych wymiarach dla najbliższych? Pakujesz przesyłkę i nie masz pewności, czy na pewno została ona dobrze zważona? Uważaj na możliwe dodatkowe opłaty. Dociążenia w firmach kurierskich to jeden z największych koszmarów każdego nadawcy paczki. Niespodziewane koszty mogą być nawet kilkukrotnie wyższe od planowanych wydatków, co znacząco obciąża budżet. Jakie są najczęstsze powody, dla których przewoźnik podwyższa cenę dostarczenia przesyłki? Jak zmniejszyć ryzyko wystąpienia dociążenia?

Dociążenia w firmach kurierskich – najczęstsze przyczyny

Najczęstszym powodem nakładania dodatkowych kosztów przez przewoźników są różnorodne detale, które niestety często bagatelizuje się podczas nadawania paczki. Należą do nich między innymi błędnie podane wagi i wymiary przesyłek, nalepki ostrzegawcze przyklejane na kartonach, czy kształt opakowania, w które wkłada się wysyłane przedmioty. Dociążenia w firmach kurierskich wynikają również często z nieudanych prób doręczenia przesyłki, konieczności dokonywania zmian w danych adresowych czy zwrotów do nadawcy. Wielu przewoźników nalicza opłaty także w przypadku próby nadania rzeczy zabronionych w regulaminie firmy. Koszty mogą być bardzo wysokie zwłaszcza wtedy, gdy taka przesyłka uszkodzi inne paczki w sortowni. Przygotowując przesyłki, zdecydowanie warto tym samym zachować szczególną uwagę podczas pakowania, adresowania i mierzenia wysyłanych przedmiotów. Dobrze jest także zapoznać się z zasadami pracy wybranego przewoźnika. Pozwoli to na uniknięcie nieprzyjemnych niespodzianek.

Dociążenia w firmach kurierskich – jak ich uniknąć?

Niespodziewane opłaty znacząco obciążają budżet i wywołują wiele zamieszania. Prowadzą również często do konfliktów z adresatem lub przewoźnikiem, które najczęściej nie pomagają w rozwiązaniu problemu. Istnieją jednak sposoby, by całkowicie wyeliminować dodatkowe koszty lub znacząco je obniżyć.

Nadaj paczkę w odpowiednim kartonie

Przesyłka kurierska co do zasady powinna być zapakowana w wytrzymały, prostokątny karton o wyraźnie zaznaczonych kątach. Umożliwi on swobodne poruszanie się paczki po taśmie w sortowni, a także uchroni wysyłane przedmioty przed przypadkowym rozsypaniem i zagubieniem. Należy pamiętać o tym, aby elementy nadawanych rzeczy nie wystawały z kartonu. Przesyłki tego typu zostaną bowiem natychmiast sklasyfikowane jako niestandardowe, co znacząco podwyższy koszty ich nadania.

Warto również pamiętać o tym, aby nie pakować przesyłek w podniszczone kartony o dużym stopniu zużycia. Jeśli bowiem ulegną uszkodzeniu w sortowni lub furgonetce kuriera, nadawca może zostać obarczony niespodziewanymi kosztami za przepakowanie wysyłanych rzeczy. Dociążenia w firmach kurierskich uwzględniają także czasem opłaty za nadprogramowe podróże przewoźnika. Aby uniknąć wysokich rachunków za usługę, dobrze jest tym samym wybierać trwałe i odporne na przetarcia opakowania. Dzięki temu kurier nie straci czasu ani paliwa na powrót do sortowni.

Odpowiednio oblicz gabaryty paczki

Po zapakowaniu rzeczy warto również sprawdzić, czy ściany wybranego opakowania się nie wybrzuszyły. Wymiary paczki nie będą bowiem wtedy równe wymiarom kartonu przed zapakowaniem przedmiotów. W takim przypadku podczas mierzenia gabarytów należy wziąć pod uwagę wszelkie wypukłości i doliczyć je do ogólnego wyniku. W przeciwnym wypadku zrobi to za nas pracownik firmy przewozowej, co doprowadzi do naliczenia dodatkowych opłat za usługę.

Wybrzuszone kartony mogą także doprowadzić do uznania przesyłki za niestandardową, co również znacząco podwyższy kwotę na rachunku. Aby tego uniknąć, należy wybrać nieco większy karton, dostosowany wymiarami do wielkości przesyłki. Dzięki temu nie zmieni on kształtu po zapakowaniu do niego wysyłanych rzeczy.

dociążenia w firmach kurierskich śledzenie przesyłki zamówienie kuriera

Dociążenia w firmach kurierskich

Dokładnie zważ przesyłkę i zaokrąglij wyniki

Dociążenia w firmach kurierskich często wynikają również z pomyłek podczas mierzenia wagi przesyłki. Najczęstszymi przyczynami są niedokładne pomiary dokonywane metodą „na oko” i wpisanie w formularzu nieprawidłowej wartości. W przypadku małych paczek dodatkowe koszty nie będą zbyt wysokie i utrzymają się w granicach kilkunastu złotych. Jeśli jednak przesyłka zmieni swój status ze standardowej na niestandardową lub paletową, opłaty mogą wzrosnąć nawet kilkukrotnie. Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza w przypadku przedmiotów wysyłanych do innych krajów, gdzie liczy się każdy kilogram. W takiej sytuacji nawet najdrobniejsza pomyłka może słono kosztować nadawcę.

W wielu firmach kurierskich ceny wzrastają, gdy przesyłka przekracza wagę 30 kilogramów. Mogą także systematycznie rosnąć co 10 kilogramów, jak to ma miejsce między innymi w przypadku firmy DPD. Jeśli po zmierzeniu paczki pomiar oscyluje w okolicach liczb granicznych, zdecydowanie bezpieczniej jest zawyżyć wynik niż go zaniżyć. Niepełne wartości warto również zaokrąglać w górę do pełnego kilograma.

Sprawdź jaką metodę rozliczania stosuje wybrana firma

Dobrze jest pamiętać o tym, że niektórzy przewoźnicy wyceniają paczki na podstawie wagi rzeczywistej lub objętościowej. W praktyce oznacza to, że lekka, ale duża paczka zostanie rozliczona na bazie jej obszernych rozmiarów. Wybierając firmę kurierską, warto tym samym zapoznać się ze stosowaną przez nią metodą obliczania kosztów. Pozwoli to na uniknięcie przykrych niespodzianek finansowych po otrzymaniu rachunku.

Nie zakłamuj wyników

Dokonując pomiarów, należy również wcześniej sprawdzić, czy domowa waga działa poprawnie. Sprzęt, który podaje nieprawidłowe wyniki, jest bowiem częstą przyczyną wzrostu kosztów. Nie warto też zaniżać wag paczki w celu zmieszczenia ich za wszelką cenę w tańszej grupie przesyłek. Firmy kurierskie w razie wątpliwości dokonują zważenia paczki przy pomocy specjalistycznych certyfikowanych wag o wysokim stopniu dokładności. Jeśli uzyskany przez przewoźnika wynik będzie różnił się od tego podanego przez nadawcę, koszty wzrosną o dodatkowe opłaty za weryfikację i zmianę statusu paczki.

Zwróć uwagę na dodatkowe oznaczenia na kartonie

Dociążenia w firmach kurierskich mogą wystąpić również z powodu oznaczenia kartonu specjalnymi nalepkami ostrzegawczymi. Napisy „Góra/Dół” lub „Uwaga, szkło” wymagają od kuriera dodatkowej ostrożności podczas dostawy, co może spowolnić jego pracę i przedłużyć podróż do miejsca odbioru. Nalepki tego typu nierzadko prowadzą także do sklasyfikowania paczek jako niestandardowe, co wiąże się z wyższymi opłatami za wykonanie usługi. Nie warto tym samym dodawać dodatkowych oznaczeń, jeśli przesyłka ich nie potrzebuje. Należy również pamiętać o usunięciu starych nalepek z używanych kartonów, aby uniknąć wysokich rachunków.

Nie wysyłaj towarów niedozwolonych

Wielu przewoźników posiada w regulaminach listę przedmiotów, których z różnych powodów nie zgadza się przewieźć. Do najczęściej wymienianych przyczyn należy między innymi bezpieczeństwo kuriera czy ochrona innych przesyłek. W przypadku zaistnienia podejrzeń, że niedozwolone towary znajdują się w paczkach, przewoźnik może dokonać weryfikacji ich zawartości. Przesyłka zostaje wtedy zatrzymana w sortowni lub odesłana do nadawcy. W takiej sytuacji klient nie otrzymuje zwrotu pieniędzy za transport rzeczy do sortowni, a także płaci za ich ponowne wysłanie. Jeśli zabronione przedmioty uszkodziły lub zniszczyły cudze paczki, jest także zobowiązany do poniesienia z tego tytułu dodatkowych kosztów. Aby uniknąć niespodzianek, zdecydowanie warto tym samym dokładnie zapoznać się z regulaminem wybranego przewoźnika i nie nadawać wyszczególnionych w nim niedozwolonych towarów. Pozwoli to na znaczne zaoszczędzenie nerwów i pieniędzy.

Uważaj na przekierowania i zwroty

Dociążenia w firmach kurierskich są również często wynikiem odmowy odebrania paczki przez odbiorcę lub podania błędnych danych adresowych. W takich przypadkach nadawca zostaje obarczony dodatkowymi opłatami z tytułu korekty potrzebnych informacji i przekierowania paczki ze złej do właściwej sortowni. Ponosi także koszty zwrotu przesyłki i kolejnych prób jej doręczenia. Aby tego uniknąć, zdecydowanie warto dwa razy sprawdzić dane odbiorcy i pozostawać z nim w stałym kontakcie. Pozwoli to na uniknięcie niespodziewanej rezygnacji z przesyłki czy innych problemów ze strony adresata, które znacząco zwiększają kwotę na rachunku.

Zamów kuriera w przystępnym dla Ciebie czasie

Z przekierowaniami i zwrotami wiąże się także kwestia tak zwanych „pustych” podjazdów kuriera. Występują one, gdy kurier mija się z nadawcą lub odbiorcą, przez co nie jest w stanie odebrać lub przekazać paczki. Wiele firm przewozowych nalicza z tego tytułu dodatkowe opłaty, gdyż „puste” podjazdy marnują ich czas i paliwo. Ceny wzrastają również za przedłużony czas oczekiwania na klienta w przypadku jego zapowiedzianego telefonicznie spóźnienia. Z tego powodu należy pilnować umówionych z przewoźnikiem terminów odbioru przesyłki. Dzięki temu kwota na rachunku nie ulegnie nagłemu wzrostowi i nie wywrze negatywnego wpływu na posiadany budżet.

Dociążenia w firmach kurierskich – podsumowanie

Dodatkowe opłaty to przykra niespodzianka dla wielu nadawców. Nierzadko pojawiają się one długo po dostarczeniu paczki, gdyż wielu przewoźników nalicza je dopiero podczas okresowych, comiesięcznych rozliczeń. Aby uniknąć wysokich rachunków, zdecydowanie warto tym samym zachować szczególną uwagę podczas pakowania przesyłki i zapoznać się z wytycznymi wybranego przewoźnika. Dzięki temu kwota na rachunku nie ulegnie niepotrzebnemu zwiększeniu.

Eurospedycja to tani kurierzy i atrakcyjne rabaty na przewóz kilku paczek o wadze większej niż 15 kilogramów. Dokładamy wszelkich starań, aby dodatkowe opłaty pozostawały jak najbardziej przystępne dla klienta. Zapraszamy do zapoznania się z naszą krajową i międzynarodową ofertą oraz skontaktowania się z pracownikami w celu uzgodnienia wszelkich szczegółów.